31/10/2014 08:47        

Tập huấn “Kỹ năng kiểm soát và nâng cao năng lực vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa”.

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) tỉnh Khánh Hòa phối hợp  với Công ty TNHH chứng nhận D.A.S Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng kiểm soát và nâng cao năng lực vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa”.

Lớp học diễn ra trong hai ngày, với sự tham gia của 55 học viên đến từ các sở, ban, ngành; UBND tỉnh, các huyện, thành phố, là Trưởng Ban, thư ký và thành viên trong Ban chỉ đạo ISO, các cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra nội bộ của các Hệ thống quản lý chất lượng (HT QLCL) độc lập đã được chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008, đồng thời đã qua khóa đào tạo nhận thức TCVN ISO 9001:2008.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Bà Hoàng Thị Lệ Hà - PGĐ Sở KH&CN nhấn mạnh, mục đích của việc mở lớp tập huấn là nhằm giúp các học viên: Nắm vững các yêu cầu trong cải cách hành chính và mục đích áp dụng HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước (HCNN); Nâng cao các kỹ năng kiểm soát, điều hành để có thể chủ động duy trì, cải tiến HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2008; Nắm vững các quy định của Nhà nước về xây dựng và áp dụng HT QLCL, góp phần tích cực trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát các quy trình công việc tốt hơn và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước theo tinh thần tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Bà Nguyễn Hương Giang – Giám đốc, chuyên gia đánh giá trưởng của Công ty TNHH chứng nhận D.A.S Việt Nam giới thiệu Tổng quát bộ tiêu chuẩn ISO9001 và cách tiếp cận; Mục tiêu chương trình cải cách hành chính; Tổ chức thực hiện HT QLCL có hiệu quả; Trách nhiệm Ban chỉ đạo ISO; Công bố và duy trì HT QLCL theo TCVN ISO9001.

Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, trên cơ sở những ý kiến thảo luận của các học viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng HT QLCL tại các cơ quan HCNN, chuyên gia đã giải đáp và tổ chức hướng dẫn cụ thể đối với từng quy trình để các cơ quan HCNN xây dựng và áp dụng HT QLCL phục vụ cho chương trình ISO hành chính công hiện nay ./.

Lan CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết