15/07/2014 14:37        

Đánh giá hiệu quả hoạt động của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông qua khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế

Ngày 15/7/2014, tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của Sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2013 " Đánh giá hiệu quả hoạt động của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông qua khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế " do Thạc sỹ - Bác sĩ Lê Tấn Phùng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả đề tài đạt loại Xuất sắc.

Qua thời gian thực hiện, Chủ nhiệm đề tài và cộng sự đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và mục tiêu của đề tài:

- Nghiên cứu tổng quan về đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân và các công cụ có liên quan;

- Xây dựng 2 bộ công cụ SERVQUAL và  SERVPERF khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế được thử nghiệm đầy đủ để có đủ độ tin cậy (reliability) và giá trị (validity);

- Áp dụng 2 bộ công cụ SERVQUAL và  SERVPERF trong việc khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa;

- Phát hiện các khuyết điểm trong chất lượng hoạt động Bệnh viện và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong thời gian tới, Sở và nhóm thực hiện đề tài sẽ tiến hành xây dựng, đề xuất kế hoạch triển khai chuyển giao, ứng dụng, nhân rộng và phát triển kết quả đề tài; cập nhật, bổ sung, nâng cấp 2 bộ công cụ SERVQUAL và  SERVPERF để đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân, nhân viên y tế hiệu quả, phù hợp hơn với tình hình thực tế qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh;  và làm cơ sở tham mưu cho Bộ, Ngành Y tế trong công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các bệnh viện trong cả nước

Nguyên Minh
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết