15/07/2014 14:35        

Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ ở các cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của Sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2013 " Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ ở các cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa " do Thạc sỹ Huỳnh Đức Hiền, Phó Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa làm Chủ nhiệm đề tài. Kết quả đề tài đạt loại Xuất sắc.

Qua thời gian thực hiện, được sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở KH&CN, sự phối hợp nhiệt tình từ các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh, Chủ nhiệm đề tài và cộng sự đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và mục tiêu của đề tài:

- Điều tra, khảo sát và đánh giá tổng thể hiện trạng hoạt động ứng dụng bức xạ, hạt nhân và công tác quản lý an toàn kiểm soát bức xạ ở cơ sở. Nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý an toàn kiểm soát bức xạ ở cơ sở.

- Xác định được các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý an toàn kiểm soát bức xạ ở cơ sở.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động quản lý an toàn kiểm soát bức xạ ở cơ sở, bảo đảm pháp luật an toàn kiểm soát bức xạ thực hiện được hiệu quả và nghiêm túc.

Trong thời gian tới, Sở và nhóm thực hiện đề tài sẽ tiến hành xây dựng, đề xuất kế hoạch triển khai chuyển giao, ứng dụng kết quả đề tài; nâng cấp phần mềm quản lý an toàn bức xạ hạt nhân; biên tập và xuất bản Cẩm nang Những điều cần biết về an toàn bức xạ hạt nhân đối với cơ sở X- quang Y tế trên địa bàn tỉnh. Điều này góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên Minh
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết