15/07/2014 14:55        

Tập huấn Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho huyện Khánh Vĩnh

Sáng ngày 14/7/2014, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Vĩnh tổ chức tập huấn “Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2014” cho gần 50 đại biểu là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện Khánh Vĩnh và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Khánh Vĩnh.

Nội dung lớp tập huấn bao gồm các nội dung chính: (1) dành cho đối tượng làm công tác quản lý: quy trình quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (tư vấn xác định đề tài cấp cơ sở, xét duyệt đề cương, tổ chức đánh giá nghiệm thu). Hướng dẫn thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở để tư vấn về công tác khoa học công nghệ cho địa phương, ngành, đơn vị; hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành để tư vấn xét duyệt đề cương đề tài, đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở. Hướng dẫn các quy trình thực hiện từ bước xác định đề tài cấp cơ sở, xét duyệt đề cương, thẩm định kinh phí đến phê duyệt đề cương, tổ chức thực hiện và đánh giá nghiệm thu đề tài. Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí cho công tác quản lý và thanh quyết toán đề tài cấp cơ sở. (2) dành cho đối tượng trực tiếp thực hiện đề tài: quy trình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Hướng dẫn xây dựng mẫu phiếu đăng ký đề tài cấp cơ sở, xây dựng đề cương chi tiết và cách viết báo cáo kết quả đề tài cấp cơ sở. Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ cấp huyện nâng cao hiểu biết về cách thức quản lý và tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, chuẩn bị cho việc đăng ký và chủ trì thực hiện các đề tài cơ sở năm 2015.

Tô Hưng
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết