16/04/2014 20:59        

Năng lực hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm có đội ngũ cán bộ chuyên môn gồm 1 TS, 02 ThS và 12 KS thuộc các chuyên ngành: Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sinh học, Cơ khí, Điện – Điện tử, Môi trường, Khai thác, Công nghệ thông tin và XH&NV. Trung tâm có khả năng đáp ứng nhu cầu trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ (KH&CN):

1.Nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao và phát triển Công nghệ:

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các quy trình và kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực Nông – Lâm - Ngư nghiệp, công nghiệp, sinh học, xây dựng, Công nghệ thông tin, Xã hội và Nhân văn.

- Xây dựng khu trình diễn, mô hình ứng dụng khoa học và kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ năng lượng vào sản xuất và đời sống.

- Xây dựng, triển khai hoặc liên kết xây dựng, triển khai các dự án nghiên cứu – thử nghiệm; Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới trong và ngoài nước, các sản phẩm mới của các cơ quan khoa học Nhà nước và các thành phần kinh tế khác vào sản xuất và đời sống. Dự án về tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường;

- Triển khai và ứng dụng các tiến bộ KH&CN thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, gồm: Xây dựng và phát triển mạng thông tin KH&CN, trang thông tin điện tử; Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS).

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ về vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, cơ khí công nghệ cao, tự động hóa phục vụ sản xuất, đời sống và an ninh quốc phòng.

- Ứng dụng công nghệ sinh học để nuôi cấy mô, tế bào; Lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của tỉnh và khu vực; Sản xuất giống nấm, men, các chế phẩm sinh học.

2.Tư vấn và dịch vụ:

- Xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất vào đời sống sau nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước.

- Tư vấn, tổ chức đào tạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực KH&CN.

- Thực hiện dịch vụ tiết kiệm năng lượng:

+ Thực hiện các chương trình, dự án về tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường.

+ Đào tạo, tư vấn chuyển giao ứng dụng công nghệ năng lượng mới: năng lượng sinh học, năng lượng tái tạo… Áp dụng mô hình quản lý năng lượng tiên tiến và tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng.

+ Cung cấp thông tin, quảng bá về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thử nghiệm các sản phẩm sử dụng năng lượng và các dịch vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện dịch vụ kiểm tra, kiểm định về an toàn bức xạ:

+ Cung cấp dịch vụ kiểm xạ, đo liều cá nhân và an toàn bức xạ.

+ Lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ cho cơ sở bức xạ.

+ Tư vấn và lập thủ tục xin phép sử dụng nguồn bức xạ, giấy phép hoạt động cơ sở.

+ Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.

+  Kiểm tra đánh giá các công trình công nghiệp có hệ thống đường ống, nồi hơi, máy nén khí... bằng các phương pháp kiểm tra không phá hủy.

- Thực hiện các dịch vụ chiếu xạ công nghiệp và chiếu xạ thực phẩm.

- Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực giám định, kiểm định không phá hủy.

- Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin: xây dựng website, phần mềm ứng dụng; thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống, thiết bị, đào tạo, tập huấn chuyển giao về CNTT…

3. Đào tạo, tập huấn và Phát triển thị trường KH&CN:

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các quy trình và kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp, công nghiệp – năng lượng, vật liệu mới; xây dựng; môi trường; sinh học; Công nghệ thông tin; Xã hội và Nhân văn.

-Tổ chức đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Kiểm toán năng lượng và các dịch vụ  khác.

- Phát triển thị trường KH&CN và tiếp nhận triển khai tại địa phương; Cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan cơ sở nghiên cứu, sản xuất trong nước và ngoài nước.

-  Phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn, hội nghị, hội thảo, đào tạo tập huấn nghiệp vụ, triển lãm, trình diễn, chợ công nghệ, thông tin về KH&CN; Tổ chức, quản lý các quầy trưng bày giới thiệu sản phẩm, quầy mua bán thiết bị.

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết