14/04/2014 10:13        

Nghiên cứu đánh giá các điều kiện ứng dụng phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình Khu Công nghệ cao tại Khánh Hòa

Hội đồng KHCN tỉnh vừa  thông qua thuyết minh đề tài ”Nghiên cứu đánh giá các điều kiện ứng dụng phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình Khu Công nghệ cao tại Khánh Hòa” do TS. Dương Minh Tâm (Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm.

Xuất phát từ Nghị quyết đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16 xác định: “Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm kinh tế - văn hóa – du lịch của cả nước”; đồng thời thấy rõ  vai trò quan trọng của Khu Công nghệ cao trong xu thế toàn cầu hóa và hướng tới nền kinh tế trí thức, tỉnh Khánh Hòa đang có định hướng xây dựng phát triển công nghệ cao tại tỉnh nhà. Do đó, đề tài được triển khai thực hiện nhằm nghiên cứu đánh giá các điều kiện ứng dụng phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình Khu Công nghệ cao tại Khánh Hòa . Trong nghiên cứu này, đề tài sẽ phân tích vai trò của Công nghệ cao và công nghệ cao trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tầm nhìn đến 2050; đề xuất Chương trình phát triển công nghệ cao quốc gia tại Khu Công nghệ cao Khánh Hòa và đề xuất phương thức quản lý và cơ chế thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Khánh Hòa./.

TH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết