09/04/2014 20:28        

Mời tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được tổ chức và tuyển chọn hàng năm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. GTCLQG là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên toàn quốc, có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động tạo ra sản phẩm, hàng hóa dịch vụ có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Lợi ích của việc tham dự GTCLQG:

Tham gia GTCLQG giúp các tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện trao đổi, xem xét, đánh giá một cách toàn diện hệ thống quản lý chất lượng, qua đó không ngừng cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp, được sử dụng lô gô (biểu trưng) miễn phí và được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của mình trên website của GTCLQG.

Giải thưởng chất lượng Quốc gia bao gồm giải vàng chất lượng Quốc gia và giải bạc chất lượng Quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận cúp và giấy chứng nhận của Thủ tướng Chính phủ, lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Với mục đích và ý nghĩa như trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) – cơ quan thường trực của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG của tỉnh Khánh Hòa kính mời các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014.

Điều kiện tham dự GTCLQG:

Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất và kinh doanh, dịch vụ (không phân biệt thành phần kinh tế và quy mô) liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự; Đạt các thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội; Có bằng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Các doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG năm 2014 (theo mẫu) trước ngày 01 tháng 5 năm 2014; và những quan tâm tìm hiểu, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa. Số 11 Hùng Vương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3524274

Hoặc xem thông tin về GTCLQG tại địa chỉ: www.giaithuong.org.vn

Rất mong nhận được đăng ký tham dự của các tổ chức, doanh nghiệp./.

Lan CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết