13/03/2014 15:48        

Thông báo Khóa đào tạo từ xa về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức

THÔNG BÁO

Khóa đào tạo từ xa về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức

1.Mục tiêu:

Trang bị kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ và là điều kiện để tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu tiếp theo

2. Nội dung:

Các vấn đề cơ bản về bảo hộ sở hữu trí tuệ ( bao gồm tất cả các đối tượng về sở hữu trí tuệ)

3. Thời gian:

Mỗi năm tổ chức 2 đợt vào tháng 2 và tháng 9, được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo trước trên Website của Cục: www.noip.gov.vn

4. Thời lượng:    6 tuần/khóa

5. Đối tượng:      Mọi cá nhân có nhu cầu

6. Chi phí:           Miễn phí

7.Cách thức tham dự:  

Học viên đăng ký học và học trực tuyến tại trang tin http://e-Iearning.noip.gov.vn ( chỉ chấp nhận đăngk ý trực tuyến qua địa chỉ này)

Thông tin và hướng dẫn cụ thể, đề nghị liên hệ Phòng quản lý Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa. Số điện thoại 3816884

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết