Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Trồng thử nghiệm giống quýt Đường không hạt tại Khánh Hòa”
Đề tài “Trồng thử nghiệm giống quýt Đường không hạt tại Khánh Hòa” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN là cơ quan chủ trì; ThS. Lê Tuấn Quang và TS. Nguyễn Bá Phú làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài: 60 tháng (từ tháng 09/2017 đến tháng 09/2022)
Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật về động cơ tuabin khí phục vụ đào tạo nhân viên kỹ thuật trên tàu bảo vệ quần đảo Trường Sa”
Đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật về động cơ tuabin khí phục vụ đào tạo nhân viên kỹ thuật trên tàu bảo vệ quần đảo Trường Sa” do Học viện Hải quân chủ trì thực hiện; Tiến sĩ Trần Quốc Toản làm Chủ nhiệm.
Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu công nghệ chế biến Rong biển Porphyra và Monostroma thành các sản phẩm giá trị gia tăng”
Đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế biến Rong biển Porphyra và Monostroma thành các sản phẩm giá trị gia tăng.” do Công ty TNHH Trí Tín chủ trì thực hiện; KS. Lê Bền làm Chủ nhiệm.
Công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh “Điều tra đánh giá, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ ven biển tỉnh Khánh Hòa”
Đề tài “Điều tra đánh giá, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ ven biển tỉnh Khánh Hòa” do Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ chủ trì thực hiện; ThS. Bùi Văn Chanh làm Chủ nhiệm đề tài; thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng, từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2022
Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskål, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa
Đề tài “Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskål, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III là cơ quan chủ trì và Tiến sĩ Võ Thế Dũng làm chủ nhiệm đề tài; thời gian thực hiện đề tài: 30 tháng (từ tháng 10/2019 đến tháng 04/2022)
Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ enzyme để hỗ trợ tách chiết các hợp chất chống oxy hóa từ rong nâu Khánh Hòa đáp ứng theo yêu cầu làm thực phẩm và mỹ phẩm”
Đề tài “Ứng dụng công nghệ enzyme để hỗ trợ tách chiết các hợp chất chống oxy hóa từ rong nâu Khánh Hòa đáp ứng theo yêu cầu làm thực phẩm và mỹ phẩm”  do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang chủ trì thực hiện, Tiến sĩ Cao Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm đề tài;
Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Đề tài “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ là cơ quan chủ trì và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương làm chủ nhiệm đề tài; thời gian thực hiện đề tài: 57 tháng (từ tháng 05/2017 đến tháng 01/2022
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết