Hội nghị tập huấn “Phổ biến quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”
Chiều ngày 07/10/2022,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, tổ chức Hội nghị tập huấn “Phổ biến quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”.
Hội nghị tập huấn “Phổ biến Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định mới liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp”
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua ngày 16/6/2022 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Luật sửa đổi, bổ sung 102 điều và bãi bỏ 2 điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2022)
Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai
Năm 2022, cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng đều có thể tham gia dự thi. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/11/2022.
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, đã có cơ chế quản lý, thực hiện Chương trình
Quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Quy định quản lý, thực hiện Chương trình) đã được UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định định số 1359/QĐ-UBND ngày 16/5/2022
Thông báo: Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Chiêu sinh Khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
Nhằm trang bị những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Khoá “ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ” tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội.
Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4 “ Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”
Ngày 26 tháng 4 hằng năm chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để cùng tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới và tốt hơn hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai bền vững.
Thông báo: Dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 15/02/2022:
Để thúc đẩy việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh, từ ngày 15/02/2022, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân,
Sản phẩm Ốc Hương của tỉnh Khánh Hòa vừa được cấp Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có Quyết định số 5160 ngày 09/11/2021 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Ốc Hương Khánh Hòa với các thông số sau:
Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) nhận được văn bản số 3312/BKHCN-SHTT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021, gồm có 3 chương, 12 điều, quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Khảo sát nhu cầu tham dự hướng dẫn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trong Quí IV năm 2021
Cục Sở hữu trí tuệ khảo sát nhu cầu tham dự các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (TRỰC TUYẾN) miễn phí trong Quí IV năm 2021.
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 19/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa  đã ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025,  định hướng đến năm 2030.
Đăng ký tham dự tập huấn và nhu cầu hỗ trợ tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn, phổ biến kiến thức về sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh có sử dụng tên địa danh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) dự kiến kế hoạch tổ chức và hỗ trợ tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2021 với các nội dung cụ thể:
Năm 2021, Thông điệp cho Ngày Sở hữu trí tuệ 26-4 "Doanh nghiệp nhỏ và vừa với Sở hữu trí tuệ: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường".
Ngày 26/4 hàng năm, chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới để tìm hiểu về vai trò của sở hữu trí tuệ trong khuyến khích hoạt động đổi mới và sáng tạo.
|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết