Nghiên cứu đánh giá các điều kiện ứng dụng phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình Khu Công nghệ cao tại Khánh Hòa
Hội đồng KHCN tỉnh vừa  thông qua thuyết minh đề tài ”Nghiên cứu đánh giá các điều kiện ứng dụng phát triển công nghệ cao và đề xuất mô hình Khu Công nghệ cao tại Khánh Hòa” do TS. Dương Minh Tâm (Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm.
|<<    <   
1[2]
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết