Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN); Quyết định số 153/QĐ-BKHCN ngày 21/02/2022 của Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/ 2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển DNKHCN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Doanh nghiệp KH&CN báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm 2020
Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Bộ KH&CN vừa có Quyết định số 2282 ngày 13/9/2021 ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Thông tư hướng dẫn miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2020
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm 2019 (theo mẫu đính kèm). Trường hợp chưa có báo cáo, đề nghị Quý Doanh nghiệp có công văn xin gia hạn và nêu rõ lý do.
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết