Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh do nhiễm ấu trùng giun đũa trên chó, mèo và trên người; Xây dựng quy trình can thiệp phòng trị bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (03/2022 – 02/2024)
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS KHII.Nguyễn Đông. Thời gian thực hiện: 24 tháng; từ tháng 3/2022 đến hết tháng 02/2024
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết