Đề tài: Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển cây cam Soàn (Citrus sinensis (L.)) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Từ 4/2023 đến 3/2026)
Tổ chức chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Lê Quang Vịnh. Thời gian thực hiện: 36 tháng; Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2026
Đề tài: nghiên cứu ứng dụng bóng cắt (cutting balloon) trong can thiệp tổn thương mạch vành canxi hoá (từ 11/2022 đến 4/2025)
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS.CKI Nguyễn Minh Khoa
Đề tài: ứng dụng hệ thống picco trong điều trị sốc nhiễm khuẩn có hoặc không có lọc máu liên tục (9/2022 đến 02/2024)
Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ NGUYỄN LƯƠNG KỶ
Đề tài: “Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai F1 tại Khánh Hòa” (9/2022 – 8/2025)
Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa; Chủ nhiệm: Bác sĩ Thú y Đoàn Thị Tường Vi. Thời gian thực hiện: 36 tháng; từ tháng 9/2022 đến hết tháng 8/2025
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh do nhiễm ấu trùng giun đũa trên chó, mèo và trên người; Xây dựng quy trình can thiệp phòng trị bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (03/2022 – 02/2024)
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS KHII.Nguyễn Đông. Thời gian thực hiện: 24 tháng; từ tháng 3/2022 đến hết tháng 02/2024
|<<    <   
[1]23456
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết