Thông báo: Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Chiêu sinh Khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
Nhằm trang bị những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Khoá “ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ” tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm “Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhyncharna Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa”
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương Nha Trang. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Cử nhân Nguyễn Thị Linh Na. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 5/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022.
Bộ KH&CN vừa có Công văn số 704/BKHCN-TCCB ngày 04/4/2022 về việc Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 3/2022
Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 25/02/2022 của Chính phủ về việc ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2022)
Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 729/QDD-UBND ngày 16/03/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 02/2022
Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2022)
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế, phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 3/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 12/2021 và tháng 01/2022
Nghị quyết số 167/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về việc ký Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2021).
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân như sau:
Thông báo văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và văn bản QPPL hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 3536/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thông báo triển khai nhiệm vụ KH&CN đặt hàng trực tiếp thuộc kế hoạch KH&CN năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh đặt hàng trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2022 dưới dạng Đề án khoa học, Đề tài KH&CN cần thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022
Sở KH&CN xin thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 09 nhiệm vụ như sau:
Thông báo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021
Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ; Lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 11 năm 2021
Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021).
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết