Góp ý Dự thảo Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6662/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 về việc triển khai nội dung Công văn số 1824/BKHCN-TCCB, ngày 12/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Mời tham gia viết tham luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021
Sở KH&CN thông báo và kính mời các cơ quan quản lý, các viện trường, các nhà khoa học và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia viết và gửi bài tham luận cho 01 hoặc 02 Diễn đàn
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 9885/UBND-KGVX ngày 05/10/2021 và Công văn số 2692/BKHCN-TTKHCN ngày 29/9/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ (Dự thảo). Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm nghiên cứu, có văn bản góp ý Dự thảo.
Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu và có ý kiến góp ý cho dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg.
Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh
Để có cơ sở thực hiện xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp các thông tin để tổng hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu Đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Tài chính – Marketing; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thủy Tiên. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến tháng 9/2021, hình thức họp trực tuyến trên hệ thống Zoom meeting.
Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030
Thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2318/BKHCN-TĐC ngày 26/8/2021 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 8565/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa kính đề nghị:
Góp ý Dự thảo Đề án Quản lý, sử dụng và phát triển nhân lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Sở KH&CN trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị tham gia ý kiến góp ý cho Dự thảo Đề án (gửi kèm); trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giúp phát huy được hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 .
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 9 năm 2021
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021).
Góp ý dự thảo “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa”
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5676/UBND-KGVX ngày 28/6/2021 và văn bản số 8010/UBND-KGVX ngày 19/8/2021về việc triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
Thông báo về việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Thông báo số 143-TB/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh và thành phố Nha Trang về phòng, chống dịch Covid-19; đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2138/STTTT-TTBCXB ngày 23/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thông tin đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân như sau:
Góp ý dự thảo “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa họctỉnh Khánh Hòa”
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa” (Sau đây gọi tắt la Quy chế), sự cần thiết ban hành văn bản được trình bày trong dự thảo tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ.
Thông báo về việc cử công chức đầu mối hỗ trợ tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công tại bộ phận Một cửa và trên cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa của Sở KH&CN trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo: Thông tin công chức đầu mối hỗ trợ tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Bộ phận Bộ phận Một cửa và trên Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 8 năm 2021
Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 09/7/2021).
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết