Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội mạch trong can thiệp tổn thương phức tạp động mạch vành
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Huỳnh Văn Thưởng. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 30/9/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: “Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm”
Chủ trì nhiệm vụ: Viện Hải dương học Nha Trang; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sí Lê Hồ Khánh Hỷ. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 30/8/2022 tại Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Ứng dụng công nghệ enzyme để hỗ trợ tách chiết các hợp chất chống oxy hóa từ rong nâu Khánh Hòa đáp ứng theo yêu cầu làm thực phẩm và mỹ phẩm.
Chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Cao Thị Thúy Hằng. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 26/7/2022 tại Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: : Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamesis Ha et Grushv.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Đỗ Anh Thy. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 05/8/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo đề xuất đặt nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là đơn vị) biết, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Điều tra đánh giá, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ ven biển tỉnh Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Bùi Văn Chanh. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 21/6/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: “Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosusForsskål, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa”
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Võ Thế Dũng. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 7/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Khánh Hòa.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Viết Thảo. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 28/6/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm “Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhyncharna Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa”
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương Nha Trang. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Cử nhân Nguyễn Thị Linh Na. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 5/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế, phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 3/2022 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và văn bản QPPL hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 3536/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thông báo triển khai nhiệm vụ KH&CN đặt hàng trực tiếp thuộc kế hoạch KH&CN năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh đặt hàng trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2022 dưới dạng Đề án khoa học, Đề tài KH&CN cần thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022
Sở KH&CN xin thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 09 nhiệm vụ như sau:
Thông báo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021
Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ; Lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 11 năm 2021
Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2021).
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết