Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Long Phú; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Trần Giỏi. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 28/01/2021 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 12 năm 2020
Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa vừa ký Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh.
Thông báo hoãn tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cuộc thi Sáng tạo ICT (Information Communications Technology - Công nghệ thông tin và Truyền thông) năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Trường Đại học Thông tin liên lạc chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK trong tháng 10 và 11 năm 2020
Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/10/2020).
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và chế tạo cân phân loại sử dụng cân trực tiếp trên băng tải (đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước)
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và chế tạo cân phân loại sử dụng cân trực tiếp trên băng tải (đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước). Chủ trì nhiệm vụ: Công Ty TNHH Mentech; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Trần Văn Hùng - GĐ Công ty
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu Quy trình sản xuất giống cá Mú lai là con lai giữa cá mú cọp cái và cá mú nghệ đực (♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. Lanceolatus tại Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Trương Quốc Thái, Phó giám đốc – Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nuôi biển Nha Trang - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 02/11/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo mới về Cuộc thi ICT 2020
a.Vòng Sơ khảo - Nhận hồ sơ dự thi: trước ngày 13/11/2020. - Tổ chức chấm thi: từ ngày 16 đến ngày 19/11/2020.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025
Tổ chức chủ trì: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Cử nhân Vĩnh Thông. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 10/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết