Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2021
Thực hiện Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các Viện, Trường, cơ quan, đơn vị trung ương, các Tổ chức KH&CN và các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2021, như sau:
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết