Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu Quy trình sản xuất giống cá Mú lai là con lai giữa cá mú cọp cái và cá mú nghệ đực (♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. Lanceolatus tại Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Trương Quốc Thái, Phó giám đốc – Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nuôi biển Nha Trang - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 02/11/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo mới về Cuộc thi ICT 2020
a.Vòng Sơ khảo - Nhận hồ sơ dự thi: trước ngày 13/11/2020. - Tổ chức chấm thi: từ ngày 16 đến ngày 19/11/2020.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025
Tổ chức chủ trì: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Cử nhân Vĩnh Thông. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 10/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết