Triển khai tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Ngày 15/3/2021, Sở KH&CN có văn bản số 299/SKHCN-QLKH gửi các sở, ban ngành, địa phương và các viện, trường trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là các đơn vị) để phổ biến Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030; đồng thời kiến nghị các đơn vị đề xuất các dự án, nhiệm vụ có liên quan căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
Sở KH&CN xin thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ như sau:
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 4 năm 2021
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2021).
Thông báo họp Hội đồng tư vấn Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Phan Thị Hải Yến. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 4/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Đăng ký đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) thông báo đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức KH&CN; Viện, trường và doanh nghiệp (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) có nhu cầu đăng ký đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022.
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 02 năm 2021
Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2021)
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Cử nhân Bùi Thị Hạnh. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 22/3/2021 tại Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu thu nhận và tinh sạch hợp chất bromophenols từ một số loài rong tại vùng biển Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Nguyễn Thế Hân. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 3/2021 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống bổ sung vitamin và hương vị cho sản phẩm thịt không xương (đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước)
Chủ trì đề tài: Công Ty TNHH Mentech; Chủ nhiệm: Thạc sĩ Trần Văn Hùng; Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 27/01/2021 tại Công ty TNHH Mentech Thôn Xuân Ngọc, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang.
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Long Phú; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Trần Giỏi. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 28/01/2021 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.
Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 12 năm 2020
Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa vừa ký Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết