Thông tư 06/2023/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25/5/2023.
Theo Thông tư 06/2023/TT-BKHCN thì nội dung của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng được thể hiện qua: “Tên; định hướng mục tiêu; yêu cầu đối với kết quả; phương án tổ chức thực hiện”, phù hợp với quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2023/TT-BKHCN
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 5/2023
Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2023)
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài “: Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bè vẫu (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) tại Khánh Hòa”
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Phạm Đức Hùng. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 30 tháng 6/2023 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 29/5/2023 về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Phương án gồm có 5 phần:
Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Tỏi Vạn Ninh và Dừa xiêm Vạn Thọ được trồng trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”
Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở KH&CN xin thông báo đến đơn vị kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn như sau:
Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Bưởi da xanh, Mía tím được trồng trên địa bàn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa”
Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở KH&CN xin thông báo đến đơn vị kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn như sau:
Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Bộ Khoa học và Công nghệ có Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong Tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thông tư gồm có 5 Chương, 17 Điều
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Ngày 15/5/2023, Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (có hiệu lực thi hành kế từ ngày 30/6/2023)
Mời tham dự Hội thảo tập huấn mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc
Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia tổ chức Hội thảo tập huấn mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc tại TP. Nha Trang.
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 4/2023
Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/4/2023)
Hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc nhiệm vụ của Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Sở KHCN hướng dẫn cụ thể về định hướng và các nội dung trọng tâm trong việc đề xuất nhiệm vụ KHCN triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch tổng thể nâng cao NSCL của tỉnh Khánh Hòa, như sau:
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển nhà yến thông minh.
Chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Lương Công Bình. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 04/5/2023 tại Sở KH&CN Khánh Hòa
Thông báo trọng tâm ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Khánh Hòa
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa thông báo trọng tâm ôn tập phỏng vấn, sát hạch như sau:
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-SKHCN ngày 19/4/2023 Về việc ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chọn tạo đàn lợn giống hạt nhân Yorkshire, Landrace và Duroc bằng công nghệ đánh giá di truyền và phân tích gen tại Khánh Hòa
Chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh; Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Ngô Xuân Đông và ThS..Phạm Ngọc Trung. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 21/4/2023 tại Sở KH&CN Khánh Hòa
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết