Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 5/2023
Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2023)
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 4/2023
Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/4/2023)
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu (tháng 2+ 3/2023)
- Quyết định 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái (Hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2023).
Thông báo tuyển dụng
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng:
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 01/2023
Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023).
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2022
Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2022).
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 11/2022
Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2022)
Văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 9+10/2022
Quyết định số 1991/QĐ-BCT ngày 30/9/2022 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Ma-lai-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2022)
Quy chế tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 17/QĐ-TĐC ngày 28/9/2022 Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.
Nội quy Tiếp công dân của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-TĐC ngày 09/9/2022 Về việc ban hành Nội quy Tiếp công dân.
Văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 8/2022
Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022).
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 7/2022
Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2022).
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 6/2022
Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2022)
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 4 và 5/2022
Quyết định số số 1384/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022
Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 3/2022
Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 25/02/2022 của Chính phủ về việc ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2022)
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết