Thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ Tư pháp tổ chức đợt khảo sát để nắm bắt nhu cầu về hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp theo Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 Về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý.
Tham gia xét tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021”
Nhằm phát huy vai trò người bạn đồng hành của doanh nghiệp trên bước đường hội nhập và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức xét chọn và tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021”
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết