Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu (49/KL-SKHCN)
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTTra ngày 12/01/2021của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 01/12/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết