Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 tại Nha Trang
Để trang bị các kiến thức chuyên sâu về các tiêu chí của GTCLQG, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp xây dựng báo cáo tham dự GTCLQG và cách thức triển khai đánh giá đối với tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2022; Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ tổ chức Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá GTCLQG năm 2022 tại Nha Trang
Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan được UBND tỉnh Khánh Hòa giao chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động GTCLQG tại địa phương, trân trọng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022
Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới
Thông báo tổ chức Khóa đào tạo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết đăng ký tham dự Khóa đào tạo theo Phiếu đăng ký tham dự đính kèm và gửi trước ngày 01/3/2021
Mời tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được tổ chức và tuyển chọn hàng năm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. GTCLQG là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên toàn quốc, có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động tạo ra sản phẩm, hàng hóa dịch vụ có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết