Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021”
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết dịnh 212/Q Đ-SKHCN ngày 15/12/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021”
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021” của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-SKHCN ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021” của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa như sau:
Phê duyệt dự toán thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021”
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 197/QĐ-SKHCN ngày 22/11/2021 về việc phê duyệt dự toán thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021”, với các nội dung cụ thể như sau:
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo số 846/TB_SKHCN ngày 10/7/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Theo đó, sau khi xem xét các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô như sau:
|<<    <   
1[2]
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết