Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn và triển khai chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 45/QĐ-SKHCN ngày 20/03/2023 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn và triển khai chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động Mua sắm máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn và triển khai chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 41/QĐ-SKHCN ngày 15/03/2023 Về việc Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động Mua sắm máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn và triển khai chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ
Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 03: Dịch vụ tại Hội trường 46 Trần Phú phục vụ Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Gói thầu 03)
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  125/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 03: Dịch vụ tại Hội trường 46 Trần Phú phục vụ Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Gói thầu 03)
Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 02: Dịch vụ Tiệc kết nối các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thuộc sự kiện chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  122/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2022 về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 02: Dịch vụ Tiệc kết nối các chủ thể hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thuộc sự kiện chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa
Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 06: Văn nghệ phục vụ sân khấu ngoài trời và đêm Gala Dinner thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2022 về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 06: Văn nghệ phục vụ sân khấu ngoài trời và đêm Gala Dinner thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa.
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Truyền thông về sự kiện Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa trên sóng truyền hình KTV
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  120/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Truyền thông về sự kiện Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa trên sóng truyền hình KTV
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay cho đoàn khách mời cấp cao tham dự Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  119/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay cho đoàn khách mời cấp cao tham dự Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện Techfest năm 2022 tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  115/QĐ-SKHCN ngày 10/8/2022 Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện Techfest năm 2022 tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 04: Dịch vụ thuê màn hình LED sử dụng tại Hội trường A – 46 Trần Phú thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 118/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2022 về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu 04: Dịch vụ thuê màn hình LED sử dụng tại Hội trường A – 46 Trần Phú thuộc Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời, Dự toán: Lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời tổ chức sự kiện Techfest năm 2022, tại thành phố Nha Trang,
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 117/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời, Dự toán: Lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời tổ chức sự kiện Techfest năm 2022, tại thành phố Nha Trang
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời tổ chức sự kiện Techfest năm 2022 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 104/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2022 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp đặt gian hàng, nhà bạt và thiết bị sân khấu ngoài trời tổ chức sự kiện Techfest năm 2022 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các thông số cụ thể như sau:
Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định thầu chỉ định thầu đơn vị cung cấp thiết bị máy văn phòng
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyế định số  57/QĐ-SKHCN ngày 06/05/2022 Về việc phê duyệt chỉ định thầu chỉ định thầu đơn vị cung cấp thiết bị máy văn phòng.
Mời báo giá dịch vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ trên báo
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa có nhu cầu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu  trí tuệ rộng rãi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thông qua kênh báo chí với các nội dung như sau:
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 26/01/2022 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết