Quyết định Về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 92/QĐ-SKHCN ngày 02/7//2021 Về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2021.
Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 90A/QĐ-SKHCN ngày 28/6//2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định Về việc kiện toàn Ban biên tập Bản tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 81/QDD-SKHCN ngày 7/6/2021 Về việc kiện toàn Ban biên tập Bản tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Khánh Hòa.
Quyết định ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 78/QĐ-SKHCN ngày 28/5/2021 ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định Về việc Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-SKHCN ngày 14/5//2021 về việc Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ.
Quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 47/QĐ-SKHCN ngày 31/03/2021 Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, cụ thể như sau:
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 29/01/2021 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ gồm 06 nhiệm vụ.
Quyết định công bố Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 16/QĐ-SKHCN ngày 29/01/2021 về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.
|<<    <   
12[3]456
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết