Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 84/KH-SKHCN ngày 16/01/2023 Duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.
Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
Nhằm duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-SKHCN ngày 17/01/2022 Duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 122/QĐ-SKHCN ngày 20/8/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết