Ký hiệu: 19/2022/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 28-12-2022
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập
Cơ quan ban hành: Bộ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khoa học, Lĩnh vực chuyên ngành
Tập tin đính kèm:
Nội dung:
Các văn bản khác
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết