Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 703534

Lịch sử hình thành Sở KHCN qua các thời kỳ

21/10/2015 10:40   - 23529 lần đọc   

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

 

Năm 1977 - 1983:

Ngày 21/10/1977, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1809 UB/TC thành lập Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật và giao nhiệm vụ cho Uỷ ban. Địa chỉ số 11 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang; Văn phòng: số 50, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, dùng làm Thư viện KHKT thuộc Uỷ ban.

Ngày 20/11/1977, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1089 UB-TC thành lập Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Khánh.

08/1983: có tên là Ban KH&KT tỉnh Phú Khánh

Trưởng ban: Ông Nguyễn Kha; Phó Ban: Ông Quảng Mậu Nho;  Ông Lê Hồng Đức

 

   Ông Nguyễn Kha        Ông Lê Hồng Đức

 

Năm 1984:

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh - Võ Hòa ký Quyết định số 872/UB-TC ngày 05/7/1984 thành lập Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng và Quyết định số 873 ngày 05/7/1984 thành lập Trung tâm Triển khai ứng dụng TBKT trực thuộc Ủy ban KH&KT Phú Khánh.

Tháng 1/1987, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật: Ông Nguyễn Phước kiêm GĐ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Kỹ thuật Khánh Hòa; Phó Ban Ông Lê Hồng Đức.

 

Ông Nguyễn Phước

 

Năm 1988:

Ngày 9/7/1988, UBND tỉnh Phú Khánh ra Quyết định số 1130/UB đổi tên và sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Ủy ban KH&KT tỉnh (Chủ nhiệm: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương; Phó chủ nhiệm Ông Lê Hồng Đức và Ông Hoàng Hưng);

 

Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương

 

Năm 1989:

Theo QĐ 83-QĐ/TW ngày 4/3/1989 của Bộ Chính trị TW Đảng khóa VI và Nghị quyết ngày 30/6/1989 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII, tỉnh Phú Khánh tách ra lại thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa kể từ ngày 01/7/1989; Ban KH&KT Phú Khánh đổi tên thành Ban KH&KT Khánh Hòa (tháng 11/1989). Trưởng ban Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương; Phó ban Ông Nguyễn Việt Niên;

  

Ông Nguyễn Việt Niên    Ông Đoàn Duy Tăng

 

Năm 1993:

Ngày 06/9/1993, Bộ Khoa Học, Công Nghệ & Môi Trường có Thông tư 1450/LB-TT đổi tên các Ban hoặc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật địa phương thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ngày 05/11/1993, Q. Chủ tịch Nguyễn Thiết Hùng ký QĐ số 2492/UB đổi tên Ban KH&KT Khánh Hòa thành Sở KHCN&MT Khánh Hòa; Lãnh đạo Sở: Bà Nguyễn Khoa Dịệu Hương GĐ Sở; Ông Nguyễn Việt Niên và Ông Đoàn Duy Tăng Phó GĐ Sở.

 

 

Năm 1996:

Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương nghỉ hưu. Lãnh Đạo Sở: Ông Nguyễn Việt Niên: Giám đốc; Ông Đoàn Duy Tăng, Ông Nguyễn Văn Hượt: Phó giám đốc

 

Năm 2004:

Ngày 24/3/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Phạm Văn Chi ký QĐ số 83/2004/QĐ-UB đổi tên Sở KHCN&MT Khánh Hòa thành Sở Khoa học và Công nghệ, kiện toàn tổ chức bộ máy. Lãnh đạo: Ông Nguyễn Văn Hượt GĐ Sở. Ông Đoàn Duy Tăng và Đỗ Phi Phong Phó GĐ Sở kiêm GĐ Trung tâm Triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Khánh Hòa;

Nguyễn Kim Hòa, Phó GĐ Sở (Sau khi Ông Đoàn Duy Tăng nghỉ hưu);

Bà Trương Thị Thu Hương, Phó GĐ Sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa (sau khi Ông Nguyễn Kim Hòa chuyển công tác sang Sở Bưu- Viễn Thông, nay là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa).

                 

Ông Nguyễn Văn Hượt       Ông Nguyễn Kim Hòa        

 

Năm 2008:

Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo; Ông Đỗ Phi phong (Quyền. GĐ Sở); Bà Trương Thị Thu Hương (Phó GĐ Sở)

          

Ông Đỗ Phi Phong                  Bà Trương Thị Thu Hương

 

 

 

  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn