Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 714160

Quá trình công tác của Lãnh đạo

31/03/2020 14:46   - 30884 lần đọc   

GIÁM ĐỐC:

TS. Huỳnh Kỳ Hạnh

ĐT: (058) 3824677; 0913419698;  Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn
 

       TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ 10/1984 – 7/1990 : Trợ lý nghiên cứu – Nghiên cứu viên (Viện Hải Dương Học)

- Từ 7/1990 – 10/2003 : Nghiên cứu viên – Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 10/2003 – 7/2004 : Trưởng Phòng Vật lý Ứng dụng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 7/2004 – 6/2008 : Phó Phân Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 6/2008 – 1/2004 : Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 1/2011 – nay : Giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

THẠC SĨ PHẠM CAO CƯỜNG

ĐT: 0258. 3815089; 0983158218;  Email: pccuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

      TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Tháng 4/1995-9/2003: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa.

 

- Tháng 10/2003-9/2006: UBND tỉnh cử đi học Thạc sĩ tại Ucraina.

 

- Tháng 10/2006-7/2008: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

- Tháng 8/2008: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng.

 

- Tháng 3/2010: Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

 

- Tháng 8/2013:  Bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra.

 

- Tháng 12/2014 đến nay: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN.

 

- Tháng 5/2015 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở các nhiệm kỳ: 2007-2010, 2010-2012, 2012-2017.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

THẠC SĨ LÊ VINH LIÊN TRANG

 

ĐT: 0258. 3815568;  Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

 

       
        TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/1999 – 12/2002: Nhân viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2003 – 6/2009: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 7/2009 – 05/2010: Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 06/2010- 10/2010: Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 11/2010 -12/2016: Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

- Từ tháng 01/2017 đến nay: Phó Giám đốc Sở KH&CN

 

  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn