31/03/2020 14:46        

Quá trình công tác của Lãnh đạo

GIÁM ĐỐC:

TS. Huỳnh Kỳ Hạnh

ĐT: (058) 3824677; 0913419698;  Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn
 

       TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ 10/1984 – 7/1990 : Trợ lý nghiên cứu – Nghiên cứu viên (Viện Hải Dương Học)

- Từ 7/1990 – 10/2003 : Nghiên cứu viên – Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 10/2003 – 7/2004 : Trưởng Phòng Vật lý Ứng dụng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 7/2004 – 6/2008 : Phó Phân Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 6/2008 – 1/2004 : Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 1/2011 – nay : Giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

THẠC SĨ PHẠM CAO CƯỜNG

ĐT: 0258. 3815089; 0983158218;  Email: pccuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

      TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Tháng 4/1995-9/2003: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa.

 

- Tháng 10/2003-9/2006: UBND tỉnh cử đi học Thạc sĩ tại Ucraina.

 

- Tháng 10/2006-7/2008: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

- Tháng 8/2008: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng.

 

- Tháng 3/2010: Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

 

- Tháng 8/2013:  Bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra.

 

- Tháng 12/2014 đến nay: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN.

 

- Tháng 5/2015 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở các nhiệm kỳ: 2007-2010, 2010-2012, 2012-2017.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

THẠC SĨ LÊ VINH LIÊN TRANG

 

ĐT: 0258. 3815568;  Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

 

       
        TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/1999 – 12/2002: Nhân viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2003 – 6/2009: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 7/2009 – 05/2010: Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 06/2010- 10/2010: Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 11/2010 -12/2016: Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

- Từ tháng 01/2017 đến nay: Phó Giám đốc Sở KH&CN

 

 
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết