Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Cơ cấu tổ chức
       
  06/11/2019 14:33        

Cơ cấu tổ chức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KHÁNH HÒA

Nhà C3, Khu liên cơ 1,  số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3824676; Fax: (84.258) 3824676; E-mail: skhcn@khanhhoa.gov.vn

 

 GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ LÊ VINH LIÊN TRANG

ĐT: (0258) 3824677;   Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

                                                                        
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tiến sĩ NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP

ĐT: 0258. 3815568
Email: nthdiep@khanhhoa.gov.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thạc sĩ LÊ PHƯỚC ĐỨC

ĐT: 0258. 3815253
Email: lpduc@khanhhoa.gov.vn


 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

1.VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Hương

 

Phó Chánh Văn Phòng:  CN. Tô Hồng Nhung

ĐT: (0258) 3824676; 0935053575 ;  Email: vp.skhcn@khanhhoa.gov.vn
 

2.PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Phó trưởng phòng (phụ trách): ThS. Nguyễn Thế Lộc 

ĐT: (0258) 3821254; 0909755582;  Email: pqlkh.skhcn@khanhhoa.gov.vn

 

3.PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

                   Phó trưởng phòng (phụ trách): ThS. Nguyễn Đình Mãi

          ĐT:  (0258)3824290;  Email: pqlcn.skhcn@khanhhoa.gov.vn

 

5.THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra: Huỳnh Đức Hiền

ĐT: (0258) 3815089; Email: ptt.skhcn@khanhhoa.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

1. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Địa chỉ: Nhà C3, Khu Liên cơ 01 Trần Phú, TP. Nha Trang

 

Phụ trách:  Phó Giám đốc NGUYỄN TẤN THÀNH

ĐT: 0258. 3822276; 0905010304; Email: ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

2. CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

11 Hùng Vương, TP. Nha Trang - ĐT: (058) 3522555; Fax: (84.58) 3521065

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Hoài Sơn

ĐT: 0982032035;  Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

3.TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 Địa chỉ: 37 Hùng Vương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

Giám đốc: Huỳnh Cường

Điện thoại: (0258) 3528939 – Di động: 0905.110.313;  Email: ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn; hcuong@khanhhoa.gov.vn

 
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết