Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 704074

Cơ cấu tổ chức

06/11/2019 14:33   - 24135 lần đọc   

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KHÁNH HÒA

Nhà C3, Khu liên cơ 1,  số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3824676; Fax: (84.58) 3824676; E-mail: skhcn@khanhhoa.gov.vn

 


GIÁM ĐỐC:

TS. Huỳnh Kỳ Hạnh

ĐT: (058) 3824677; 0913419698;  Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn

 PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. PHẠM CAO CƯỜNG

ĐT: 0258. 3815089; 0983158218; 
Email: pccuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn


PHÓ GIÁM ĐỐC
ThS. LÊ VINH LIÊN TRANG

ĐT: 0258. 3815568
Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

1.VĂN PHÒNG 

 

Chánh Văn Phòng:  ThS. Phạm Thùy Quyên

ĐT: (058) 3824676 ;  Email: pttquyen@khanhhoa.gov.vn
 

2.PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

Phó Trưởng Phòng (Phụ trách): Lê Thị Diệp Thảo

ĐT: (058) 3821254; 0905293847;  Email: ltdthao@khanhhoa.gov.vn


 

3.PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH


                   Phụ trách: ThS. Lê Vinh Liên Trang 

          ĐT:  (058)3824290;  Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

 

5.THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra: Huỳnh Đức Hiền

ĐT: (0258) 3815089; Email: hdhien@khanhhoa.gov.vn

 

6.PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Trưởng phòng : Nguyễn Thanh Hương

ĐT : (058) 3822556;  Email: nthuong@khanhhoa.gov.vn

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

1. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Địa chỉ: Nhà C3, Khu Liên cơ 01 Trần Phú, TP. Nha Trang


Phụ trách:  Phó Giám đốc NGUYỄN TẤN THÀNH

ĐT: 0258. 3822276; 0905010304; Email: ntthanh.skhcn@khanhhoa.gov.vn


2. CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

11 Hùng Vương, TP. Nha Trang - ĐT: (058) 3522555; Fax: (84.58) 3521065

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Hoài Sơn

ĐT: 0982032035;  Email: nhson@khanhhoa.gov.vn

 

3.TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 Địa chỉ: 11 Hùng Vương, TP. Nha Trang

 

Giám đốc: Huỳnh Cường

Điện thoại: (058) 3528939 – Di động: 0905.110.313;  Email: hcuong@khanhhoa.gov.vn

 

 

  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn