03/12/2018 09:40        

Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân

Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân: Sở KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu: Văn phòng Sở -Khu liên cơ I, Số 01 Trần Phú , Nha Trang

Số điện thoại: 0258.3824676-3851563

Các mẫu phiếu (tải về)

* Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

* Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

* Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

* Thông báo gia hạn cung cấp thông tin

* Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

VP


 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết