Quảng cáo
Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2016-30218-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:    

    Họ và tên: Bùi Thị Thu Hiền.

    Trình độ học vấn: Cử nhân.

    Chức vụ: Nhân viên.

    Điện thoại: 0824876726.

5. Tổng kinh phí thực hiện: 870.767.000 đồng (Tám trăm bảy mươi bảy trăm sáu mươi sáu ngàn đồng)

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước 782.666.000 đồng (Bảy trăm tám mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 30 tháng từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 02 năm 2019.

- Gia hạn đến tháng 8 năm 2019.

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):  

1. Trần Yên Thảo        Thạc sĩ – Nguyên Phó viện trưởng - Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

2. Phạm Thị Lan           Kỹ sư – Nguyên chuyên viên – Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

3. Lê Đặng Công Toại  Thạc sĩ – Viên chức - Trung tâm Ứng dụng tến bộ KH&CN Khánh Hòa.

4. Võ Thị Mỹ Dung               Thạc sĩ – Viên chức - Trung tâm Ứng dụng tến bộ KH&CN Khánh Hòa.

5. Lê Xuân Hải          Thạc sĩ –Viên chức - Trung tâm Ứng dụng tến bộ KH&CN Khánh Hòa.

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ IV tháng 03/2020.

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

 

 

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

STT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng hợp

 

X

 

2

Chuyên đề 1: Hiện trạng kỹ thuật  canh tác, thu hoạch và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa.

 

X

 

3

Chuyên đề 2: Quy trình canh tác cây dừa xiêm xanh phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa.

 

X

 

4

Chuyên đề 3: Quy trình thu hoạch và bảo quản dừa xiêm xanh tươi gọt vỏ

 

X

 

5

Chuyên đề 4: Bản vẽ thiết kế, hướng dẫn sử dụng máy gọt vỏ dừa phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa

 

X

 

6

Chuyên đề 5: Chuỗi giá trị sản phẩm dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa từ canh tác, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ dừa xiêm xanh

 

X

 

7

Báo cáo tóm tắt

 

X

 

8

Tập số liệu gốc về kết quả phân tích các chỉ tiêu liên quan đến nội dung canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa

 

X

 

9

01 máy gọt vỏ dừa được cải tiến chế tạo phù hợp với điều kiện tại Khánh Hòa

 

X

 

10

01 mô hình vườn dừa xiêm xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản

 

X

 

11

03 mô hình vườn dừa xiêm xanh giai đoạn kinh doanh (trước bão 12).

 

X

 

12

Mô hình bảo quản quả dừa xiêm xanh gọt vỏ, xử lý bề mặt quả, bao gói (sử dụng màng co bán tự động), bảo quản trong tủ lạnh, điều kiện nhiệt độ (1÷4)oC

 

X

 

13

Mô hình bảo quản quả dừa xiêm xanh gọt vỏ, xử lý bề mặt quả, bao gói (sử dụng màng co bán tự động), bảo quản trong thùng xốp có chứa đá.

 

X

 

14

Mô hình bảo quản quả dừa xiêm xanh gọt vỏ, xử lý bề mặt quả, bao gói (bao màng co thủ công), bảo quản trong thùng xốp có chứa đá.

 

X

 

15

Kỹ thuật viên đào tạo

 

X

 

16

Học viên tham gia tập huấn

 

X

 

17

Kỷ yếu hội thảo

 

X

 

18

Tài liệu tập huấn

 

X

 

19

Bài báo

 

X

 

20

Sổ nhật ký đề tài

 

 

 

9.2. Chất lượng sản phẩm:

STT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng hợp

 

X

 

2

Chuyên đề 1: Hiện trạng kỹ thuật  canh tác, thu hoạch và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa.

 

X

 

3

Chuyên đề 2: Quy trình canh tác cây dừa xiêm xanh phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa.

 

X

 

4

Chuyên đề 3: Quy trình thu hoạch và bảo quản dừa xiêm xanh tươi gọt vỏ

 

X

 

5

Chuyên đề 4: Bản vẽ thiết kế, hướng dẫn sử dụng máy gọt vỏ dừa phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa

 

X

 

6

Chuyên đề 5: Chuỗi giá trị sản phẩm dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa từ canh tác, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ dừa xiêm xanh

 

X

 

7

Báo cáo tóm tắt

 

X

 

8

Tập số liệu gốc về kết quả phân tích các chỉ tiêu liên quan đến nội dung canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa

 

X

 

9

01 máy gọt vỏ dừa được cải tiến chế tạo phù hợp với điều kiện tại Khánh Hòa

 

X

 

10

01 mô hình vườn dừa xiêm xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản

 

X

 

11

03 mô hình vườn dừa xiêm xanh giai đoạn kinh doanh (trước bão 12).

 

X

 

12

Mô hình bảo quản quả dừa xiêm xanh gọt vỏ, xử lý bề mặt quả, bao gói (sử dụng màng co bán tự động), bảo quản trong tủ lạnh, điều kiện nhiệt độ (1÷4)oC

 

X

 

13

Mô hình bảo quản quả dừa xiêm xanh gọt vỏ, xử lý bề mặt quả, bao gói (sử dụng màng co bán tự động), bảo quản trong thùng xốp có chứa đá.

 

X

 

14

Mô hình bảo quản quả dừa xiêm xanh gọt vỏ, xử lý bề mặt quả, bao gói (bao màng co thủ công), bảo quản trong thùng xốp có chứa đá.

 

X

 

15

Kỹ thuật viên đào tạo

 

X

 

16

Học viên tham gia tập huấn

 

X

 

17

Kỷ yếu hội thảo

 

X

 

18

Tài liệu tập huấn

 

X

 

19

Bài báo

 

X

 

20

Sổ nhật ký đề tài

 

X

 

9.3. Chủng loại sản phẩm: Đạt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Về kết quả đề tài:

- Ứng dụng và hoàn thiện quy trình canh tác dừa xiêm xanh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng địa phương và theo độ tuổi của cây trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Xác định được thời điểm thu hoạch thích hợp cho quả dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa;

- Cải tiến, chế tạo thành công máy gọt vỏ dừa;

- Ứng dụng và hoàn thiện quy trình bảo quản quả dừa xiêm xanh tươi gọt vỏ phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa;

- Đề xuất: “Chuỗi giá trị sản phẩm dừa xiêm xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

9.6. Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường:

a. Hiệu quả kinh tế:

Mô hình ứng dụng và hoàn thiện quy trình canh tác cây dừa xiêm xanh đã làm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả kỹ thuật ở các mô hình thử nghiệm so với các mô hình đối chứng.

b. Hiệu quả xã hội và môi trường:

- Mặc dù bão số 12 gây ảnh hưởng đến kết quả đề tài. Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thực hiện, theo dõi, ghi nhận số liệu trước và sau bão, đề tài đã khuyến cáo cho nông dân trồng dừa một quy trình canh tác phù hợp với điều kiện thực tế tại Khánh Hòa. Các vườn dừa ứng dụng quy trình sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị nhiễm sâu bệnh hại và phục hồi tích cực sau bão. Từ đó, góp phần gia tăng thu nhập, tạo điều kiện để người nông dân an tâm mở rộng diện tích.

- Đề tài đã xác định được thời điểm thu hoạch thích hợp cho quả dừa xiêm xanh phù hợp để uống nước. Bên cạnh đó, ứng dụng và hoàn thiện quy trình bảo quản quả dừa xiêm xanh tươi gọt vỏ phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa.

9.7. Về tiến độ thực hiện: Chậm tiến độ không quá 6 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

T.Lộc


Bài viết khác
Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 Khối thi đua các Sở Quản lý nhà nước 1
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - mục tiêu, công cụ để các Doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: 'Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh'
Ngày Nước thế giới năm 2020: Nước và Biến đổi khí hậu
Thông điệp ngày Khí tượng thế giới 2020 của Tổng Thư ký tổ chức Khí tượng thế giới Petteri Taalas
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo với thanh niên của Sở.
Nghiệm thu kết quả đề tài “Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương”
Nghiệm thu đề tài “Phát triển cây bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa”
Các văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 1, 2 năm 2020
Kết quả công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Đánh giá và thẩm định kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi”
Thông báo Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Chuẩn bị Hội thi sáng tạo ICT năm 2020
Kế hoạch đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.