Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2017-50201-CT

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

      Họ và tên: Trần Kim Chung

    Trình độ học vấn: PGS.TS

   Chức vụ: Phó Viện trưởng

    Điện thoại: 0904119608         

    E-mail: trankimchung@mpi.gov.vn

 

 

 

 

5. Kinh phí được phê duyệt: 858.130.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 858.130.000 đồng

- Từ nguồn tự có:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng; từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019

Thời gian gia hạn (nếu có

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. TS. Đặng Thị Thu Hoài

                2. TS. Đinh Trọng Thắng

                3. TS. Nguyễn Hữu Thọ

                4. TS. Lê Hương Linh

                5. TS. Nguyễn Đình Chúc

                6. TS. Lê Mạnh Hùng

                7.ThS. Đinh Xuân Nghiêm

                8. ThS. Trần Trung Hiếu

                9. ThS. Nguyễn Thị Lan Oanh

 

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 15/01/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành đầy đủ sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng 765/HĐ-SKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN;

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

- Đề tài đã phân tích và đánh giá thực trạng năng suất của tỉnh để đưa ra bức tranh tổng thể về năng suất, kết nối trực tiếp chỉ số năng suất với các chỉ số tăng trưởng và phát triển kinh tế và là cơ sở để xác định được các mục tiêu tăng năng suất gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh cho giai đoạn 2016 – 2020 và đưa ra các giải pháp cụ thể thúc đẩy tăng năng suất của tỉnh trong giai đoạn tới.

- Đề tài đã xác định được mục tiêu năng suất của tỉnh trong giai đoạn 2016 –2020 tương ứng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong cả giai đoạn của tỉnh và xác định tầm nhìn đến năm 2030.

- Chuyển giao phương pháp và bộ số liệu của đề tài về các yếu tố tính toán năng suất cho tỉnh và cho các địa phương khác.

- Các sản phẩm của đề tài góp phần nâng cao nhận thức về năng suất.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 05 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.Dàn


Bài viết khác
Thông báo chuẩn bị đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ)
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2019
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả đề tài “Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Kh
Ngày hội “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” năm 2019
Diễn đàn trí thức lần thứ hai năm 2019 “Biến rác thải thành tài nguyên”
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.