Advertising

Access counter
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa

Ngày 12/12/2019, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, Hội đồng khoa học và công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa” do ThS. Nguyễn Khánh Nam – Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ làm chủ nhiệm.

Sau 02 năm thực hiện, Đề tài đã hoàn thành các nội dung: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sá sùng tại Khánh Hòa; Hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm sá sùng; Xây dựng mô hình; Đào tạo, tập huấn nhân rộng mô hình.

Qua quá trình nghiên cứu đề tài đã rút ra các kết luận:

- Thức ăn bao gồm 50 % chế biến + 50 % tảo phù hợp với quá trình nuôi vỗ thành thục sá sùng bố mẹ; Nhiệt độ 32 oC phù hợp với quá trình biến thái, chuyển giai đoạn từ ấu trùng trôi nổi sang sống đáy hơn so với nhiệt độ 28 oC; Chất đáy phù hợp ương nuôi ấu trùng sá sùng xuống đáy là 100% cát mịn với độ dày 1 cm; Chất đáy cát mịn vừa, cấp hạt chủ yếu trong khoảng 0,25 – 1,00 mm phù hợp để nuôi thương phẩm sá sùng.

- Thế oxy hoá khử Eh trong nước tại khu vực có sá sùng phân bố thường cao hơn so với khu vực không có sá sùng và ngược lại ở nền đáy; Nền đáy ở khu vực không có sá sùng phân bố chứa nhiều các hạt thô, kích thước lớn, trong khi đó nền đáy ở khu vực không có sá sùng phân bố mịn hơn, chiếm chủ yếu là hạt mịn vừa, kích thước từ 0,25 – 1 mm.

- Mật độ nuôi đơn thương phẩm sá sùng phù hợp và 60 con/m2. Đồng thời, có thể nuôi ghép sá sùng với tôm thẻ chân trắng nhằm tận dụng diện tích hạn chế rủi ro trong quá trình nuôi.

Việc ứng dụng, nhân rộng quy trình kỹ thuật còn gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan như: tập quán sản xuất và đặc biệt là thiếu diện tích sản xuất trong thời điểm phát triển du lịch bùng phát như hiện nay. Chủ nhiệm đề tài đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt nguồn kinh phí thường xuyên tạo điều kiện để Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ duy trì các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sá sùng vừa tạo điểm tham quan, trao đổi đồng thời tiếp tục cung cấp con giống miễn phí khuyến khích người dân tham gia ứng dụng và nhân rộng quy trình kỹ thuật; Cần nhanh chóng có những chương trình nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm sá sùng Khánh Hòa, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo hiệu quả kinh tế quá trình sản xuất.

X.Phương


Bài viết khác
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Chuẩn bị Hội thi sáng tạo ICT năm 2020
Kế hoạch đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ)
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả đề tài “Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Kh
Ngày hội “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” năm 2019
Diễn đàn trí thức lần thứ hai năm 2019 “Biến rác thải thành tài nguyên”
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy tại Khánh Hòa”
Liên kết