Quảng cáo

Lượt truy cập
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới

Ngày 07/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa luôn đổi mới, kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò tổ chức, xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh, có năng lực và đạo đức người làm báo. Vai trò, vị trí của Hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức Hội Nhà báo phát triển nhanh chóng, thu hút sự tham gia của các nhà báo hoạt động trên địa bàn tỉnh, hoạt động phong phú đa dạng hiệu quả. Hội viên của Hội tích cực tham gia và đạt giải tại các Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, thông tin đối ngoại, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực… Hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng làm báo, khen thưởng kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông trong chỉ đạo, quản 1ý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện những nội dung sau:

- Hội Nhà báo tỉnh nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh, chỉ đạo hội viên tăng cường tuyên truyền về đại hội đảng các cấp hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng  toàn quốc lần thứ XIII; phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực viết bài đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

- Ban Chấp hành Hội Nhà báo đoàn kết, nhất trí, thực hiện quy chế làm việc dân chủ, công khai; thường xuyên 1ắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên, kịp thời có biện pháp bảo vệ hội viên khi bị cản trở trong quá trình tác nghiệp báo chí theo quy định của pháp 1uật; kịp thời thực hiện tốt công tác khen thưởng để khuyến khích, động viên các phóng viên, nhà báo.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác định hướng, quản 1ý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giao ban báo chí, kịp thời cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí; phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí của tỉnh tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ phóng viên báo chí.

- Thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chủ trương tuyên truyền giáo dục các phóng viên nhà báo chí thực hiện đúng Luật báo chí và các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Mỗi phóng viên hội viên cần tích cực thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tiên phong trong việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.

- Thời gian đến, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, đẩy mạnh đô thị hóa, khởi công đầu tư một số công trình nhằm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị của tỉnh. Do đó báo chí cần tiếp tục đồng hành và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh bằng việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân trong việc thực hiện các dự án đầu tư công trình và các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

H.Nhung


Bài viết khác
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ)
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả đề tài “Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Kh
Ngày hội “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” năm 2019
Diễn đàn trí thức lần thứ hai năm 2019 “Biến rác thải thành tài nguyên”
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy tại Khánh Hòa”
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptompallium radula tại Khánh Hòa”
Hướng dẫn sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.