Advertising

Access counter
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2016-40502-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa

 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:    

    Họ và tên: Nguyễn Khánh Nam

    Trình độ học vấn: Thạc sỹ

    Chức vụ: Phó trưởng phòng

    Điện thoại: 0915838832

5. Tổng kinh phí thực hiện: 870.138.000 đồng (Tám trăm bảy mươi triệu một trăm ba mươi tám ngàn đồng)

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước 716.638.000 đồng (Bảy trăm mười sáu triệu sáu trăm ba mươi tám ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng):  24 tháng từ tháng 3/năm 2017 đến tháng 3/ năm 2019

- Gia hạn đến tháng 6/năm 2019

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):                

1. Lê Thị Hiền          Kỹ sư – Nhân viên - Trung tâm Ứng dụng tến bộ KH&CN Khánh Hòa

2. Thân Văn Hoàn                Kỹ sư – Nhân viên - Trung tâm Ứng dụng tến bộ KH&CN Khánh Hòa

3. Võ Thị Mỹ Dung              Kỹ sư – Nhân viên - Trung tâm Ứng dụng tến bộ KH&CN Khánh Hòa

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ II tháng 12/2019

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

STT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng hợp

2

Chuyên đề 1: Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sá sùng phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa

X

3

Chuyên đề 2: Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm sá sùng

X

4

Chuyên đề 3: Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi thương phẩm sá sùng phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa

X

5

01 mô hình sản xuất giống nhân tạo

X

6

01 mô hình nuôi thương phẩm sá sùng

X

7

Sá sùng bố mẹ

X

8

Con giống sá sùng ở mô hình trình diễn

X

9

Sá sùng thương phẩm mô hình thử nghiệm nuôi đơn 80 - 100 con/kg, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường

X

10

Sá sùng thương phẩm mô hình nuôi ghép 80 - 100 con/kg, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường

X

11

Sá sùng thương phẩm tại mô hình trình diễn

X

12

Tôm thẻ chân trắng tại mô hình thử nghiệm nuôi ghép

X

13

Kỹ thuật viên đào tạo

X

14

Học viên tham gia tập huấn

X

15

Tài liệu tập huấn

X

16

Đĩa DVD hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng

X

17

Tập tài liệu gốc đo đạc, phân tích các thông số môi trường liên quan

X

18

Kỷ yếu hội thảo

X

19

Bài báo

X

9.2. Chất lượng sản phẩm:

STT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng hợp

2

Chuyên đề 1: Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sá sùng phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa

X

3

Chuyên đề 2: Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm sá sùng

X

4

Chuyên đề 3: Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi thương phẩm sá sùng phù hợp với điều kiện tỉnh Khánh Hòa

X

5

01 mô hình sản xuất giống nhân tạo

X

6

01 mô hình nuôi thương phẩm sá sùng

X

7

Sá sùng bố mẹ

X

8

Con giống sá sùng ở mô hình trình diễn

X

9

Sá sùng thương phẩm mô hình thử nghiệm nuôi đơn 80 - 100 con/kg, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường

X

10

Sá sùng thương phẩm mô hình nuôi ghép 80 - 100 con/kg, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường

X

11

Sá sùng thương phẩm tại mô hình trình diễn

X

12

Tôm thẻ chân trắng tại mô hình thử nghiệm nuôi ghép

X

13

Kỹ thuật viên đào tạo

X

14

Học viên tham gia tập huấn

X

15

Tài liệu tập huấn

X

16

Đĩa DVD hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng

X

17

Tập tài liệu gốc đo đạc, phân tích các thông số môi trường liên quan

X

18

Kỷ yếu hội thảo

X

19

Bài báo

X

9.3. Chủng loại sản phẩm: Đạt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Về kết quả đề tài:

Đề tài đã thành công trong việc hoàn thiện và nhân rộng các quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng. Cùng với kết quả của 02 đề tài giai đoạn trước do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III thực hiện, đây là công bố chính thức đầu tiên về toàn bộ quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng.

9.6. Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường:

a. Hiệu quả kinh tế:

Ước tính ở mức độ bình quân, khi ứng dụng quy trình sản xuất giống nhân tạo sá sùng vào thực tiễn sản xuất sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 80 - 100%, quy trình nuôi thương phẩm sá sùng dự kiến lợi nhuận mang lại khoảng 30 – 40%.

b. Hiệu quả xã hội và môi trường:

Nhu cầu về sá sùng thương phẩm ngày một tăng cao, đồng thời do hoạt động khai thác quá mức khiến cho nhu cầu về con giống, quy trình nuôi thương phẩm sá sùng trở nên cấp thiết. Đề tài thành công đã khắc phục những tồn tại nói trên, đồng thời cũng góp phần hạn chế khai thác, phục hồi nguồn lợi sá sùng tự nhiên tại Khánh Hòa.

 Tuy vậy, hiệu quả kinh tế khi ứng dụng quy trình vào thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực thủy sản còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như mùa vụ, vốn, kinh nghiệm cá nhân... và đặc biệt là khả năng nắm bắt thị trường tiêu thụ.

9.7. Về tiến độ thực hiện: Chậm tiến độ không quá 6 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

T.LộcBài viết khác
Thông báo chuẩn bị đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi
Nghiệm thu đề tài: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển cây bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ bảo quản cá ngừ)
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019
Tuyên truyền kết quả đề tài “Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Kh
Ngày hội “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” năm 2019
Diễn đàn trí thức lần thứ hai năm 2019 “Biến rác thải thành tài nguyên”
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy tại Khánh Hòa”
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptompallium radula tại Khánh Hòa”
Hướng dẫn sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn “Chế độ báo cáo Thống kê ngành khoa học và công nghệ"
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2020
Liên kết