Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông thôn, miền núi tại Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2017-599-CT

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

      Họ và tên: Lê Thị Xuân Quỳnh

    Trình độ học vấn: Thạc sĩ

   Chức vụ: Phó trưởng Ban, Ban Chính sách phát triển nông thôn.

    Điện thoại: 0936213489         

    E-mail: lexuanquynh@mpi.gov.vn

 

 

 

 

5. Kinh phí được phê duyệt: 977.834.000 đồng (Chín trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi tư nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 977.834.000 đồng

- Từ nguồn tự có:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 18 tháng; từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 02 năm 2019

Thời gian gia hạn (nếu có): 03 tháng, đến tháng 5/2019

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. PGS.TS. Chu Tiến Quang

                2. TS. Trần Toàn Thắng

                3. PGS.TS. Lê Xuân Bá

                4. TS. Nguyễn Hữu Thọ

                5. TS. Đặng Thị Thu Hoài

                6. PGS.TS. Chu Văn Thiện

                7.TS. Nguyễn Thanh Dương

                8. PGS.TS. Hồ Đình Bảo

                9. ThS. Phạm Quốc Trị

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 20/12/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành đầy đủ sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 935/HĐ-SKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN;

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

- Đóng góp một phần lý luận trong hệ thống lý luận về đánh giá thực trạng đầu tư và ứng dụng KHCN, cũng như chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư và ứng dụng KHCN của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở các vùng nông thôn, miền núi cho địa bàn cấp tỉnh.

- Đóng góp các giải pháp nhằm thu hút và khuyến khích đầu tư và ứng dụng KHCN của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn cấp Tỉnh.

- Các sản phẩm của Đề tài (đặc biệt là sách và bài báo, bài hội thảo) góp phần nâng cao nhận thức về đầu tư và ứng dụng KHCN của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở các vùng nông thôn, miền núi của Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

- Đóng góp cho việc xây dựng và ban hành chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư và ứng dụng KHCN của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở các vùng nông thôn, miền núi cho tỉnh Khánh Hòa.

- Nguồn tham khảo cho việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư và ứng dụng KHCN của doanh nghiệp vào nông nghiệp ở các vùng nông thôn, miền núi cho cấp Trung ương, đặc biệt là cho các cơ quan trực tiếp thực hiện Đề tài, đó là Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn tới.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 06 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.Dàn


Bài viết khác
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010-2015; các giải pháp nâng cao chỉ tiêu năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus (Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa
Tuyên truyền kết quả đề tài “Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Kh
Ngày hội “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” năm 2019
Diễn đàn trí thức lần thứ hai năm 2019 “Biến rác thải thành tài nguyên”
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy tại Khánh Hòa”
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptompallium radula tại Khánh Hòa”
Hướng dẫn sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn “Chế độ báo cáo Thống kê ngành khoa học và công nghệ"
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2020
Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6
Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ kỹ sư (Hạng III)
Nghiệm thu đề án “Xây dựng ngân hàng tên đường phố và Công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Làm chủ công nghệ giàn khoan dầu khí- đưa Việt Nam ngang tầm thế giới
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.