Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy Strombus canarium (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy Strombus canarium (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2017-40502-ĐL2

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:    

    Họ và tên: Vũ Trọng Đại

    Trình độ học vấn: Thạc sỹ

    Chức vụ: Giảng viên

    Điện thoại: 0827275889

5. Tổng kinh phí thực hiện: 813.116.000 đồng (Tám trăm mười ba triệu một trăm mười sáu ngàn đồng)

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước: 757.616.000 đồng (Bẩy trăm lăm mươi bẩy triệu sáu trăm mười sáu ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng bắt đầu từ tháng 6/2017  kết thúc: 6/2019;

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):         

1. Ngô Văn Mạnh                Giảng viên – Tiến sỹ - Trường Đại học Nha Trang

2. Mai Đức Thao                  Giảng viên – Thạc sỹ - Trường Đại học Nha Trang

3. Châu Văn Thanh              Giảng viên – Thạc sỹ - Trường Đại học Nha Trang

4. Lại Văn Hùng       Giảng viên cao cấp – PGS. TS - Trường Đại học Nha Trang

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ II tháng 11/2019

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Ốc nhảy bố mẹ thành thục sinh dục: Khỏe mạnh, thành thục sinh dục, chiều dài ≥ 6cm

X

 

 

2

Ốc nhảy giống cấp 1: Khỏe mạnh, kích thước 1-2mm

X

 

 

3

Ốc nhảy giống cấp 2: Khỏe mạnh, kích thước 5-10mm

X

 

 

4

Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy

 

X

 

5

Đào tạo 3 kỹ thuật viên sản xuất giống

 

X

 

6

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy

 

X

 

7

Tập huấn lý thuyết về quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy cho 40 người dân

 

X

 

8

Bài báo khoa học: 2 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành

X

 

 

9

Đào tạo 01 thạc sỹ

 

X

 

 

9.2. Chất lượng sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Ốc nhảy bố mẹ thành thục sinh dục: Khỏe mạnh, thành thục sinh dục, chiều dài ≥ 6cm

X

 

 

2

Ốc nhảy giống cấp 1: Khỏe mạnh, kích thước 1-2mm

X

 

 

3

Ốc nhảy giống cấp 2: Khỏe mạnh, kích thước 5-10mm

X

 

 

4

Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy

 

X

 

5

Đào tạo 3 kỹ thuật viên sản xuất giống

 

X

 

6

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy

 

X

 

7

Tập huấn lý thuyết về quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy cho 40 người dân

 

X

 

8

Bài báo khoa học: 2 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành

X

 

 

9

Đào tạo 01 thạc sỹ

 

X

 

 

9.3. Chủng loại sản phẩm: Xuất sắc

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Về kết quả đề tài:

- Xây dựng thành công quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy phù hợp với điều kiện tự nhiên của Khánh Hòa, với các chỉ tiêu: Tỷ lệ thành thục sinh dục: ≥ 85%; Tỷ lệ thụ tinh: ≥ 97%; Tỷ lệ nở: ≥ 93%; Tỷ lệ sống tới giai đoạn ấu trùng veliger ≥ 70%; Tỷ lệ sống tới giai đoạn ấu trùng spat: ≥ 20%; Tỷ lệ sống giai đoạn ốc giống cấp 1 (cỡ 2-3mm): ≥ 11%; Tỷ lệ sống đến giai đoạn ốc giống cấp 2 (cỡ 7-12mm): 6-7%.

- Các biện pháp kỹ thuật của quy trình có tính khả thi, dễ áp dụng vào thực tiễn sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên môi trường của Tỉnh Khánh Hòa và có tính ổn định cao.

- Tăng mật độ ương nuôi ấu trùng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Bổ sung thêm những dẫn liệu, hiểu biết về một đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, kết quả nghiên cứu góp phần hình thành và phát triển nghề sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc nhảy tại địa phương phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu;

- Các kỹ thuật viên được đào tạo của 3 trại sản xuất giống và người dân được tập huấn kỹ thuật có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu, để chủ động sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy tại địa phương;

- Báo cáo tổng hợp đề tài là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất giống nhân tạo động vật thân mềm tại các trường Đại học và cao đăng trong cả nước.

9.6. Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường:

a. Hiệu quả kinh tế:

- Đề tài đã xây dựng thành công quy trình sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy và đã chuyển giao cho các trại sản xuất giống, từ đó giúp cho các trại phát triển nghề sản xuất giống ốc nhảy, góp phần chủ động cung cấp con giống cho người nuôi, tiến tới hình thành và phát triển nghề nuôi thương phẩm ốc nhảy tại địa phương.

- Ốc nhảy là đối tượng có giá trị kinh tế cao, phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên của Khánh Hòa và đặc biệt, chi phí nuôi thương phẩm ốc nhảy thấp do chúng sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên. Vì vậy, việc phát triển nghề sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc nhảy sẽ cho hiệu quả kinh tế cao, giúp người nuôi tăng thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.

b. Hiệu quả xã hội và môi trường:

Ốc nhảy là loài ăn thực vật nên việc phát triển quy mô sản xuất giống nhân tạo tiến tới nuôi thương phẩm đối tượng này không chịu sức ép của việc gây ô nhiễm môi trường. Mặt khác nghề sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc nhảy được phát triển sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động vùng ven biển, tăng hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt tại các khu vực ven biển, hải đảo.

9.7. Về tiến độ thực hiện: Chậm tiến độ không quá 6 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

T.Lộc


Bài viết khác
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptompallium radula tại Khánh Hòa”
Hướng dẫn sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn “Chế độ báo cáo Thống kê ngành khoa học và công nghệ"
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2020
Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6
Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ kỹ sư (Hạng III)
Nghiệm thu đề án “Xây dựng ngân hàng tên đường phố và Công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Làm chủ công nghệ giàn khoan dầu khí- đưa Việt Nam ngang tầm thế giới
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019
Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Thông báo đăng ký viên chức KH&CN tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng chức danh công nghệ Kỹ sư Hạng III tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2019: Tiêu chuẩn video tạo lập sân khấu toàn cầu
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tham dự Đại hội đồng WIPO 2019 và nộp Văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 9/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2010-2016 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ tại Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.