Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2010-2016 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2010-2016 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT- 2017 - 50401-CT

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Bình Định

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

      Họ và tên: Võ Ngọc Anh

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Viện trưởng

    Điện thoại: 0935.820.919

    E-mail: anhvn@vnc.binhdinh.gov.vn

5. Kinh phí được phê duyệt: 724.398.000 đồng (Bảy trăm hai mươi bốn triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 724.398.000 đồng

- Từ nguồn tự có của Đại học Nha Trang:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 17 tháng; từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019.

Thời gian gia hạn (nếu có): 02 tháng, đến tháng 7/2019

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. TS. Võ Ngọc Anh

                2. ThS. Nguyễn Trần Thi

                3. ThS. Trương Quang Phong

                4. ThS. Nguyễn Thanh Phong

                5. ThS. Trần Võ Thị Kim Siêng

                6. ThS. Đặng Văn Quảng

                7.ThS. Huỳnh Ngọc Đạo

                8. ThS. Nguyễn Thị Phương Thanh

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 18/10/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành đầy đủ sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 1430/HĐ-SKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN;

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

-                      Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cho UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan có được cơ sở khoa học để xây dựng và định hướng các vấn đề về lao động – việc làm tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

-                      Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, thực tiễn và các vấn đề liên quan đến vấn đề lao động – việc làm góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở cấp độ địa phương và các tỉnh, thành phố có điều kiện phát triển và vị trí địa lý tương đồng với tỉnh Khánh Hòa.

-                      Đề tài chính là nguồn tài liệu đáng tin cậy, định hướng cho các nghiên cứu có liên quan tiếp theo sau này trong các lĩnh vực có liên quan.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 02 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Xuất sắc

K.Dàn


Bài viết khác
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy Strombus canarium (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019
Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Thông báo đăng ký viên chức KH&CN tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng chức danh công nghệ Kỹ sư Hạng III tại Khánh Hòa
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa
Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2019: Tiêu chuẩn video tạo lập sân khấu toàn cầu
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tham dự Đại hội đồng WIPO 2019 và nộp Văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 9/2019
Tập huấn xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ tại Khánh Hòa
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 ““Hành động địa phương, tác động toàn cầu”
Tuyên truyền kết quả đề tài “Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh ung thư vú ở phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
Bộ KH&CN đồng hành cùng start-up Việt vươn ra quốc tế, kết nối toàn cầu
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xây dựng ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn “Nhân rộng kết quả đề tài Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại Khánh Hòa”
Vai trò của truyền thông địa phương trong xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Thông báo đăng ký viên chức KH&CN tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng chức danh công nghệ Kỹ sư Hạng III tại Khánh Hòa
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.