Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Duy Tân

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

       Họ và tên: Đoàn Hồng Lê

    Trình độ học vấn: PGS.TS

    Chức vụ: Phó trưởng khoa

    Điện thoại: 0909688858

    E-mail: dlehong@yahoo.com

5. Kinh phí được phê duyệt: 978.265.000 đồng (Chín trăm bảy mươi tám triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 978.265.000 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng; từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 năm 2019     Thời gian gia hạn (nếu có): 3 tháng đến tháng 6/2019

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. PGS.TS. Đoàn Hồng Lê

                2. ThS. Trương Tiến Vũ

                3. ThS. Lê Thị Hoàng Mỹ

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 05/9/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Thiếu 01 bài báo so với yêu cầu của Hợp đồng số 266/HĐ-SKHCN ngày 15 tháng 3 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Thiếu 01 bài báo

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

Việc tiếp cận, nghiên cứu một cách có hệ thống về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH-CN tỉnh Khánh Hòa không những là việc làm mang tính khoa học mà nó còn có giá trị thực tiễn xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nguồn nhân lực KH-CN và sự cần thiết phải quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH-CN để làm nền tảng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Qua việc nghiên cứu, điều tra khảo sát thực trạng đội ngũ nhân lực KH-CN của tỉnh và công cụ:“Phần mềm quản lý nguồn nhân lực KH-CN tỉnh Khánh Hòa” (SiHMS) do đề tài thiết lập sẽ giúp các nhà lãnh đạo, các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia có được CSDL về nguồn nhân lực KH-CN với trạng thái thường xuyên được cập nhật, từ đó có kế hoạch đầu tư, phát triển phù hợp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế-xã hội củatỉnhtrong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hình thành những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực KH-CN của tỉnh Khánh Hòa phát triển cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của Khánh Hòa.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 01 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.DànBài viết khác
Bộ KH&CN đồng hành cùng start-up Việt vươn ra quốc tế, kết nối toàn cầu
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Xây dựng ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn “Nhân rộng kết quả đề tài Chuyển giao hệ thống bơm thủy năng phục vụ tưới trong nông nghiệp tại Khánh Hòa”
Vai trò của truyền thông địa phương trong xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Thông báo đăng ký viên chức KH&CN tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng chức danh công nghệ Kỹ sư Hạng III tại Khánh Hòa
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ lần thứ 4 năm 2019
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 8/2019
Công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà
Hội nghị lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ
Đẩy mạnh kết nối phát triển thị trường khoa học và công nghệ
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa”
Thông báo tiếp nhận yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2019
Công nghệ truy xuất nguồn gốc giúp phát triển tài sản trí tuệ tại các địa phương
Lễ công bố Nhãn hiệu tập thể “Táo Cam Thành Nam”
Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố
Tình hình, kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2019
Xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu công nghệ chế biến rong biển Porphyra và Monostroma thành các sản phẩm giá trị gia tăng”
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.