Quảng cáo

Lượt truy cập
Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố

Theo báo cáo 1618/BC-SNV ngày 24/7/2019 của Sở Nội vụ, kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố như sau:

Năm 2018, tỉnh Khánh Hòa tự đánh giá 57,56/65,5 điểm, Bộ Nội vụ thẩm định đạt 53,18/65,5 điểm. Điểm đánh giá tác động của CCHC đạt 26,36/34,5 điểm. Tổng cộng đạt 79,54 điểm, Chỉ số CCHC đạt 79,54% (giảm hơn 4% so với năm 2017), cao hơn 2,62% so với mức trung bình chung các tỉnh thành; xếp thứ hạng 11/63 tỉnh thành, giảm 5 bật xếp hạng so với năm trước. Trong nhóm chỉ số từ 75% đến dưới 80%, Khánh Hòa xếp vị trí thứ 2 (sau thành phố Hồ Chí Minh); đây là năm thứ 7 tỉnh Khánh Hòa có chỉ số CCHC cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh thành.

Tỉnh Khánh Hoà có 5 lĩnh vực đạt chỉ số từ 80% trở lên, trong đó 2 lĩnh vực trên 90%, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt cao nhất (94,55%), tiếp theo lần lượt là Cải cách thủ tục hành chính (90,11%), Hiện đại hóa hành chính (89,25%), Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (83,24%), 02 lĩnh vực đạt dưới 75% là Cải cách tổ chức bộ máy (71,63%) và Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (65,91%).

          * Xem chi tiết báo cáo tại đây.

HH


Bài viết khác
Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 8/2019
Công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ
Đẩy mạnh kết nối phát triển thị trường khoa học và công nghệ
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa”
Thông báo tiếp nhận yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2019
Công nghệ truy xuất nguồn gốc giúp phát triển tài sản trí tuệ tại các địa phương
Lễ công bố Nhãn hiệu tập thể “Táo Cam Thành Nam”
Tình hình, kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2019
Xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu công nghệ chế biến rong biển Porphyra và Monostroma thành các sản phẩm giá trị gia tăng”
Triển khai Hệ thống trả lời tự động về cơ chế chính sách phát triển thị trường KH&CN trên toàn quốc
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Theo dõi, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác, sự phát triển nguồn lợi thủy sản tại khu rạn nhân tạo vịnh Nha Trang”
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới
Lễ công bố Nhãn hiệu tập thể “Bưởi da xanh Khánh Vĩnh”
Diễn đàn trí thức tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất năm 2019
Triển khai kênh tương tác phát triển Thị trường Khoa học & Công nghệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tháng 5 & 6/2019
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.