Quảng cáo

Lượt truy cập
Công đoàn Khối các Sở quản lý Nhà nước tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 17/6, Trưởng khối thi đua Công đoàn Khối các Sở quản lý Nhà nước – Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019 tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Công đoàn Khối các Sở quản lý Nhà nước gồm có 7 đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Ngoại vụ và Sở Du lịch.


Theo đánh giá của Công đoàn Viên chức tỉnh, các công đoàn cơ sở trong Khối QLNN đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao 6 tháng đầu năm và giải quyết kịp thời các công tác phát sinh. Đoàn viên công đoàn tích cực thi đua lao động để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hội nghị sơ kết cũng xác định nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019: Tuyên truyền, vận động CBCCVC, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 06-NQ/TW về đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát động các đợt thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tham gia xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC năm 2020; Thực hiện tốt công tác kiểm tra của CĐCS, kiểm tra về tài chính công đoàn CSTV. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhằm giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBCCVC, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt chương trình công tác Công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, công tác nữ công, công tác tài chính công đoàn. Duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động nữ công ở cơ sở.

H.Nhung


Bài viết khác
Lễ công bố Nhãn hiệu tập thể “Bưởi da xanh Khánh Vĩnh”
Diễn đàn trí thức tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất năm 2019
Triển khai kênh tương tác phát triển Thị trường Khoa học & Công nghệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tháng 5 & 6/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Lai tạo và tuyển chọn bộ giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện thiết kế và chế tạo máy cuốn rơm phù hợp với điều kiện Khánh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh mục thủ tục hành chính mức độ 3,4
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
Tập huấn Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019
Nghiệm thu dự án “Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp”
Hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hiện trạng môi trường du lịch, những vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019 (lần 2)
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Trường đại học Thông tin liên lạc Mít ting kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.