Quảng cáo

Lượt truy cập
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018

Giới thiệu Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã công bố việc khởi xướng Phong trào Năng suất - Chất lượng trong Thập niên Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1996 - 2005) theo sáng kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt Tổng cục TCĐLCL) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Cũng tại Hội nghị đó, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thông báo về việc thiết lập một giải thưởng trong lĩnh vực chất lượng: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (gọi tắt là GTCLVN), được chính thức triển khai từ năm 1996. 

Năm 2009 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (gọi tắt là GTCLQG) được hình thành trên cơ sở hoạt động 13 năm GTCLVN. GTCLQG được thiết lập và triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 07 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) – GTCLQG của Mỹ. Đây là Giải thưởng được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu học tập khi xây dựng GTCLQG của mình. GTCLQG là Giải thưởng Nhà nước duy nhất về chất lượng, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng và là Giải thưởng nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (Global Performance Excellence Award – GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (Asia Pacific Quality Organisation – APQO). GTCLQG được trao giải hằng năm và giao cho Tổng cục TCĐLCL, một đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Bộ KHCN) chủ trì thực hiện. 

Căn cứ pháp lý để triển khai hoạt động GTCLQG là Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá được Quốc hội khoá 12 thông qua ngày 21/11/2007 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

GTCLQG được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp (gọi tắt là DN) có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Các DN tham gia GTCLQG được đánh giá dựa vào 07 tiêu chí của GTCLQG và theo phương pháp chuyên gia đánh giá cho điểm. GTCLQG gồm 02 loại: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Việc đánh giá và tuyển chọn GTCLQG được tiến hành theo 2 cấp: Hội đồng sơ tuyển cấp tỉnh/thành phố (gọi tắt là HĐST) và Hội đồng Quốc gia (gọi tắt là HĐQG). Trên cơ sở danh sách các DN được HĐST đề xuất, HĐQG gia lựa chọn, đề nghị Bộ trưởng Bộ KHCN trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG hằng năm.

Kết quả hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giai đoạn 1996 - 2018

Số lượng DN được trao GTCLQG từ năm 1996 đến năm 2018: Đã có 1.914 lượt DN được trao tặng Giải thưởng Chất lượng, 240 lượt DN được tặng Giải Vàng, 129 lượt DN được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 46 lượt DN được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA).

Các hoạt động trong năm 2018

Trong tháng 5 – 6/2018, Tổng cục TCĐLCL thành lập 44 HĐST của các tỉnh/thành phố. Đến ngày 30/5/2018 có gần 130 DN đăng ký tham dự GTCLQG năm 2018 tại các HĐST tỉnh/thành phố.  Ngày 04/10/2018, Bộ trưởng Bộ KHCN đã ký Quyết định số 2912/QĐ-BKHCN thành lập HĐQG GTCLQG năm 2018, gồm 18 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành và tổ chức liên quan, do Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng làm Chủ tịch Hội đồng.

Từ tháng 6 - 8/2018, các HĐST tỉnh/thành phố tiến hành xem xét, đánh giá trên hồ sơ và tại DN. Kết quả: có 80 DN của 39 tỉnh, thành phố được HĐST xem xét, đánh giá đủ điều kiện theo các tiêu chí GTCLQG để xem xét đề nghị trao GTCLQG năm 2018. Các hồ sơ của 80 DN được gửi cho HĐQG thông qua Tổng cục TCĐLCL (Cơ quan Thường trực về GTCLQG).

Ngày 16/11/2018, HĐQG đã tiến hành phiên họp lần 1 để xem xét, thẩm định hồ sơ của 80 DN, trong đó có 34 DN được đề xuất tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 46 DN được đề xuất tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 21/12/2018, HĐQG đã tiến hành thẩm định tại chỗ 24 DN trên tổng số 34 DN được đề xuất tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Ngày 28/12/2018, HĐQG tiến hành phiên họp lần 2 để xem xét kết quả thẩm định tại chỗ các DN được đề nghị tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, HĐQG đã thống nhất đề xuất Bộ KHCN trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng GTCLQG năm 2018 cho 76 DN: trong đó tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 22 DN và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 54 DN.

Trên cơ sở kết luận của HĐQG, Tổng cục TCĐLCL đã gửi Công văn lấy ý kiến hiệp y của 39 UBND tỉnh/thành phố có DN được đề nghị tặng GTCLQG năm 2018. Căn cứ vào kết quả xem xét, đánh giá và các ý kiến hiệp y, Bộ KHCN lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG năm 2018. Ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc trao GTCLQG cho 75 DN, trong đó: 22 DN được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 53 DN được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018

Từ tháng 02 - 06/2018, Cơ quan thường trực GTCLQG tiến hành xem xét, đánh giá và hướng dẫn lập hồ sơ cho 02 DN trong số các DN đạt Giải Vàng 02 năm gần nhất (2016 - 2017) để đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018 của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương.

Tháng 8/2018 Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) đã chính thức công bố kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) năm 2018 với 02 DN Việt Nam được thông báo đạt giải bao gồm: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (TP. Hồ Chí Minh) cho loại hình DN sản xuất lớn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (TP. Hà Nội) cho loại hình DN dịch vụ lớn. Lễ trao Giải GPEA 2018 đã được tổ chức ngày 12/12/2018 tại thành phố A-bu-da-bi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhân dịp Hội nghị Chất lượng Quốc tế lần thứ 24. Năm 2018 là năm thứ 19 Việt Nam tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Khánh Hòa

Kể từ năm 1997 hoạt động GTCLVN đã được triển khai tại Khánh Hòa, Sở KHCN với vai trò là cơ quan thường trực, đã tích cực tuyên truyền, vận động và thúc đẩy các DN trong Tỉnh tham gia. Hằng năm, đã tổ chức vận động từ 60 đến 100 DN tham gia thông qua nhiều kênh hoạt động. Đồng thời, Sở KHCN cũng đã bám sát kế hoạch chung của Bộ KHCN chỉ đạo Chi cục TCĐLCL hỗ trợ, hướng dẫn DN viết báo cáo, lập hồ sơ tham gia và tổ chức HĐST, nhóm chuyên gia đánh giá hồ sơ của DN tham dự.

Kết quả trong giai đoạn 1997 – 2008 (còn mang tên GTCLVN) đã có trên 10 DN đăng ký tham dự GTCLVN, trong đó có 02 DN đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Phụ liệu may Khánh Hòa). Đặc biệt, năm 2008 Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được trao giải Vàng chất lượng và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Trong giai đoạn 2009 đến nay (mang tên GTCLQG), cũng đã có hàng chục DN đăng ký tham dự GTCLQG, trong đó có 02 DN được trao Giải Bạc và Giải thưởng Chất lược Quốc gia, gồm: Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang (năm 2015), Công ty Cổ phần Đầu tư VCN (năm 2018); 02 DN được trao giải Vàng Chất lượng Quốc gia gồm: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (năm 2015), Phân viện Thú y Miền trung (năm 2017). Đặc biệt, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự được Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) năm 2017.

Các DN được trao tặng GTCLQG tại Khánh Hòa đã phát huy tốt vai trò là các DN hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình, ngày càng được cũng cố uy tính về chất lượng và được nhiều khách hàng tin cậy.

Theo Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đã được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đã có bề dày hoạt động trên 12 năm, đã khẳng định được uy tín và năng lực trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, là DN hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình tại Khánh Hòa; trong tương lai, Công ty tiếp tục hướng tới xây dựng hình ảnh một VCN uy tín, chất lượng, luôn đáp ứng “những điều bạn muốn” như khẩu hiệu Công ty đã đề ra.

Lễ trao giải

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 sẽ được tổ chức từ 9h00 – 11h30 ngày 23/6/2018 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, và được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Lễ trao Giải có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, thành viên HĐQG, HĐST,… và đại diện cho 75 DN đạt GTCLQG 2018 và 02 DN đạt GPEA 2018.

THANH LÂN (Chi cục TCĐLCL Khánh Hòa)Bài viết khác
Diễn đàn trí thức tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất năm 2019
Triển khai kênh tương tác phát triển Thị trường Khoa học & Công nghệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tháng 5 & 6/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Lai tạo và tuyển chọn bộ giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện thiết kế và chế tạo máy cuốn rơm phù hợp với điều kiện Khánh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh mục thủ tục hành chính mức độ 3,4
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Công đoàn Khối các Sở quản lý Nhà nước tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019
Tập huấn Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019
Nghiệm thu dự án “Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp”
Hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hiện trạng môi trường du lịch, những vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019 (lần 2)
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Trường đại học Thông tin liên lạc Mít ting kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019
Nghiệm thu đề tài “Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua”
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.