Quảng cáoLượt truy cập
Hội nghị tập huấn và giao ban Triển khai xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2020

Ngày 22/01/2019, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn và giao ban nhằm phổ biến văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bàn giải pháp triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020.

Tham dự hội nghị có gần 50 đại biểu đến từ các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Viện, trường, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức doanh nghiệp khoa học và công nghệ, và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở KH&CN đã hướng dẫn, định hướng xây dựng kế hoạch KH&CN 2020 cho các ngành, địa phương. Một số văn bản mới cũng được phổ biến, hướng dẫn tại hội nghị gồm: Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức dự toán, quyết toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Nội dung quan trọng nữa của tập huấn là hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&NC cấp tỉnh, cấp cơ sở và tổ chức hội động tư vấn xác định nhiệm vụ KH&NC cấp tỉnh, cấp cơ sở. Sau tập huấn, hội nghị trao đổi thảo luận để bàn về cách thức tổ chức triển khai kế hoạch KH&CN năm 2019. Qua đó các cơ quan đơn vị đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Sở KH&CN nên hỗ trợ nhiều hơn cho các đơn vị trong việc tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, hỗ trợ các địa phương trong xây dựng kế hoạch, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, hướng dẫn về thực hiện quy chế sáng kiến. Một số đơn vị mong muốn được phối hợp thực hiện triển khai các nhiệm vụ KH&CN nhằm tiếp cận xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đồng chí Huỳnh Kỳ Hạnh đã thống nhất một số đề xuất, năm 2019 có kế hoạch cụ thể làm việc với các đơn vị, địa phương để hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và phối hợp với các đơn vị tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

H.Nhung


Bài viết khác
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 02/2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa
Khai mạc thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương của Sở Khoa học và Công nghệ
Hội thảo về vận dụng công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển (Unclos) và các văn kiện pháp lý quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình tách chiết, xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L.”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang
Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 01/2019
Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường Khánh Hòa năm 2018
Gặp mặt chúc tết cán bộ khoa học tiêu biểu Xuân Kỷ Hợi 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L
Các Văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2018 + 01/2019
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Lễ Trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018, 2019
Nghiệm thu đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa”
Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN
Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019
Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.