Quảng cáo

Lượt truy cập
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018


ảnh: CN
Ngày 29/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) năm 2018 với sự tham dự của toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thuọc Sở.

Tại Hội nghị, CCVCNLĐ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo Tổng kết công tác, nhiệm vụ CCHC năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Báo cáo công tác thi đua năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở; các nội dung, giải pháp, biện pháp cần triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 và thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ năm 2019.

Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2018:

- Có 92% công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 3,4% cá nhân (02/59 người) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tổng số phòng/đơn vị trực thuộc Sở đạt thành tích “Tập thể lao động tiên tiến”: 90% (09/10).

- Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, đứng nhì khối; 92,6% (65/70) Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” (theo quy định mới không còn danh hiệu vững mạnh xuất sắc đối với tập thể công đoàn, tiêu chuẩn Đoàn viên công đoàn xuất sắc thay đổi).

- Công tác cải cách hành chính của Sở được xếp loại Khá.

- Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt chuẩn về văn hóa, đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

- Chi bộ cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, có 30,4% (7/23) Đoàn viên TNCS HCM đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”.

- Có 82,1% (23/28) Phụ nữ đạt danh hiệu Hai giỏi.

Kết thúc Hội nghị, Ông Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở, thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở phát động phong trào thi đua, cải cách hành chính năm 2019: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019 của Sở. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua khen thưởng, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phát huy dân chủ cơ sở, rà soát quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh về mọi mặt; hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động, chuẩn bị trong công tác thi đua khối. Đẩy mạnh công tác thực hiện thủ tục hành chính và cải cách hành chính./.

Kim Dàn


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.