Quảng cáoLượt truy cập
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018


ảnh: CN
Ngày 29/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) năm 2018 với sự tham dự của toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thuọc Sở.

Tại Hội nghị, CCVCNLĐ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo Tổng kết công tác, nhiệm vụ CCHC năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Báo cáo công tác thi đua năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở; các nội dung, giải pháp, biện pháp cần triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 và thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ năm 2019.

Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2018:

- Có 92% công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 3,4% cá nhân (02/59 người) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tổng số phòng/đơn vị trực thuộc Sở đạt thành tích “Tập thể lao động tiên tiến”: 90% (09/10).

- Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, đứng nhì khối; 92,6% (65/70) Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” (theo quy định mới không còn danh hiệu vững mạnh xuất sắc đối với tập thể công đoàn, tiêu chuẩn Đoàn viên công đoàn xuất sắc thay đổi).

- Công tác cải cách hành chính của Sở được xếp loại Khá.

- Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt chuẩn về văn hóa, đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

- Chi bộ cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, có 30,4% (7/23) Đoàn viên TNCS HCM đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”.

- Có 82,1% (23/28) Phụ nữ đạt danh hiệu Hai giỏi.

Kết thúc Hội nghị, Ông Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở, thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở phát động phong trào thi đua, cải cách hành chính năm 2019: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019 của Sở. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua khen thưởng, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phát huy dân chủ cơ sở, rà soát quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh về mọi mặt; hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động, chuẩn bị trong công tác thi đua khối. Đẩy mạnh công tác thực hiện thủ tục hành chính và cải cách hành chính./.

Kim Dàn


Bài viết khác
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình tách chiết, xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L.”
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang
Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 01/2019
Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường Khánh Hòa năm 2018
Gặp mặt chúc tết cán bộ khoa học tiêu biểu Xuân Kỷ Hợi 2019
Hội nghị tập huấn và giao ban Triển khai xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2020
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L
Các Văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2018 + 01/2019
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ
Lễ Trao giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018, 2019
Nghiệm thu đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa”
Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN
Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019
Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề án: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 (lần 2)
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.