Quảng cáo

Lượt truy cập
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 7/2018

STT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

      1         

Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT ngày 29/6/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

15/8/2018

      2         

Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

15/8/2018

      3         

Thông tư số 39/2018/TT-BGTVT ngày 21/6/2018 của Bộ Giao thong Vận Tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa sửa đổi lần 02:2018 QCVN 72:2013/BGTVT

31/01/2019

      4         

Thông tư số 06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

06/8/2018

      5         

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

01/7/2018

7

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế ban hành quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

01/10/2018

8

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

24/08/2018

9

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

01/10/2018

10

Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15/8/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo QCVN 01:2017/BTC tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017.

01/01/2019

Chi cục TĐC


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.