Quảng cáo

Lượt truy cập
Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã nhận được Công văn số 95/HV-HVKHCN ngày 02/7/2018 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2018;

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo dự kiến sẽ mở các lớp Bồi dưỡng viên chức  theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN trong Quý III, IV/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Sở KH&CN kính đề nghị Quý đơn vị thông báo đến các đơn vị trực thuộc rà soát, tổng hợp, đăng ký viên chức tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2018 và gửi danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm công văn) về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trước ngày 16/7/2018 (và đồng thời gửi qua Email: hvkcd@most.gov.vn).

Các thông tin liên quan đến lớp bồi dưỡng xin liên hệ  Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 38 Ngô Quyền, Quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, ĐT: 024.39393454).

Tải về tại đây:                                                      

       -Công văn số 95/HV-HVKHCN

       -Biểu mẫu đăng ký

HHBài viết khác
Khai mạc thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương của Sở Khoa học và Công nghệ
Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN
Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ (kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa)
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa
Thông báo thi tuyển chức danh cấp Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2018
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN và nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN năm 2018
Kế hoạch tuyển chọn công chức không qua thi tuyển đối với những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Khoa hoc và Công nghệ Khánh Hòa
Thông báo thay đổi thời gian sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở KH&CN đối với lĩnh vực kế toán
Thông báo thời gian sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở KH&CN Khánh Hòa
Thông báo kéo dài thời gian nhận Hồ sơ tham gia xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2016
Thông báo tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa năm 2016
Thông báo tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2016
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.