Quảng cáo

Lượt truy cập
Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, trong nội dung xem xét, thông qua nghị quyết có xem xét thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND quy định mức chi và chế độ hỗ trợ kinh phí cho đề tài khoa học và công nghệ cơ sở từ ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Điều 117 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã chuẩn bị hồ sơ tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết, dự kiến trình HĐND tỉnh phê duyệt vào kỳ họp thứ VII năm 2018.

Sở KH&CN gửi đến Quý cơ quan, đơn vị hồ sơ tham mưu đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa. Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm có ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề nghị của Sở KH&CN.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/6/2018 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét.


* Tham khảo và tải về tại đây:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và định mức dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

- Đề cương Nghị quyết Quy định nội dung và định mức dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo thực trạng Áp dụng mức hỗ trợ và định mức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


 HH


Bài viết khác
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hòa
Góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang vú và thiết bị xạ trị áp sát dùng trong y tế
Góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh
Góp ý dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định hủy bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND
Góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND
Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
Góp ý Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Góp ý Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Góp ý Dự thảo “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và dự thảo Thông tư quy định các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài chương trình thống kê Quốc gia
Góp ý dự thảo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Góp ý dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở
Góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BKHCN-BYT
Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ
Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ DN tham gia Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
Lấy ý kiến Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.