Advertising

Access counter
Thực hiện ý kiến kết luận của Phó thủ tướng trường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Công văn số 2415/UBND ngày 15/03/2018 gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện ý kiến kết luận của Phó thủ tướng trường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

          * Xem chi tiết Công văn tại đây

HHBài viết khác
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019
Khánh Hòa: công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III/2018 của tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa:công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết mức độ 3,4 của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2018 của tỉnh Khánh Hoà
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Tình hình, kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Liên kết