Quảng cáo

Lượt truy cập
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân

Thực hiện Quyết định 211/QĐ-SKHCN ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở KH&CN Khánh Hòa V/v chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ (thiết bị bức xạ trong y tế và máy phát tia X) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 27/11 – 29/12/2017, Đoàn Thanh tra chuyên ngành thuộc Sở KH&CN đã làm việc với các đơn vị được thanh tra và tiến hành kiểm tra xem xét việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân.

           * Xem chi tiết kết luận tại đây

HHBài viết khác
Thông báo Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sử dụng mã số mã vạch đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu (Kết luận số 1056/KL-SKHCN, ngày 26/8/2019)
Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu (Kết luận số 846/KL-SKHCN, ngày 15/7/2019)
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân
Kết luận thanh tra về việc tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quá trình kinh doanh xăng dầu
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa mặt hàng xăng dầu
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu (19/02/2017)
Sở KHCN hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh (03/11/2016)
Kết luận số 652 /KL-SKHCN ngày 04/7/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu.
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu (27/02/2016)
Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ đối với các đơn vị sử dụng, lưu giữ thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (02/01/2016)
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn (07/12/2015)
Cảnh báo an toàn đồ chơi trẻ em
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.