Advertising

Access counter
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 được ban hành kèm theo Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

         * Xem chi tiết kế hoạch tại đây

HHBài viết khác
Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa:công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết mức độ 3,4 của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh
Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2018 của tỉnh Khánh Hoà
Thực hiện ý kiến kết luận của Phó thủ tướng trường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Tình hình, kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Công tác cải cách hành chính quí I tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016
Liên kết